لعنت به من


لعنت به من

لعنت به من و آن سایه های وحشت عشق لعنت به من و آن نامه های دهشت عشق لعنت به من و آن شعرهای که نگون بختم لعنت به من و آن قصه های هشمت عشق لعنت به من و آن نرده هایی که تو بستی لعنت به من و آن قضا...

لعنت به من و آن سایه های وحشت عشق
لعنت به من و آن نامه های دهشت عشق
لعنت به من و آن شعرهای که نگون بختم
لعنت به من و آن قصه های هشمت عشق
لعنت به من و آن نرده هایی که تو بستی
لعنت به من و آن قضا و قدر شربت عشق
لعنت به من و آن گریه های هرشب وروزم
لعنت به من و آن ستاره های ضربت عشق
لعنت به من و آن شکوفه های آرزوی سرد
لعنت به من و آن نوحه های تربت عشق
لعنت به من و آن خواب های خدمت بخت
لعنت به من و آن خامه های شهرت عشق
لعنت به من و آن ترانه هایی که سروده ام
لعنت به من و آن جوانه های دولت عشق
لعنت به من وآن خیری که گشت دفینه ام
لعنت به من و آن بهانه های پرزحمت عشق
لعنت به من و آن جعفری پر ادعای سرشت
لعنت به من و آن سروده‌های‌ شوکت عشق
شاعر :علی جعفری
تاریخ سروده شده : 29 آبان 1402
نام شعر : لعنت به من

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه شعرنو

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


متن دیکته شب کلاس دوم ابتدایی برای همه درس ها