بیش از 3000 جلد کتاب میهمان قفسه‌های کانون کرمانشاه


بیش از 3000 جلد کتاب میهمان قفسه‌های  کانون کرمانشاه

در هفته‌ی کتاب و کتابخوانی، بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب میهمان قفسه‌های مراکز کانون استان کرمانشاه می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، در هفته‌ی کتاب و کتابخوانی، بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب میهمان قفسه‌های مراکز کانون استان کرمانشاه می‌شوند.
محمد خیاط‌زنجانی مدیرکل کانون استان، با اشاره به نقش بنیادین مطالعه و اهمیت آن در شکل‌گیری فرهنگ جامعه، بیان داشت: مطالعه بخش جدا ناپذیری از فرهنگ یک اجتماع فرهیخته است که ریشه‌های شخصیت هر انسانی را شکل می‌دهد، کتاب به عنوان عضو و یاری مهربان در تمامی لحظات زندگی، بهترین دوست و راهنما است که به روح انسانی ما جان می‌بخشد و در اهمیت کتاب همین را بس که خداوند تعالیم دینی خود را در قالب کتاب مقدس قرآن به ما نازل فرمود.
وی افزود : این از سیاست‌هایی کانون است که قفسه‌های کتاب را را تکمیل نماییم و در هفته‌ی کتاب و کتابخوانی به دنبال این هستیم که با اهتمام در تجهیز مراکز و به دنبال آن با توجه به منابع غنی، اشاعه‌ی فرهنگ مطالعه، این اتفاق را رقم بزنیم، در همین راستا بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب به مناسبت هفته‌ی کتاب و کتابخوانی، در دومین مرحله‌ی تجهیز کتابخانه‌های کانون به قفسه‌های مراکز استان اضافه می‌گردد و با غنی‌تر شدن منابع مطالعه در کانون استان، کودکان و نوجوانان می‌توانند به زودی از این کتاب‌ها پس از ثبت و چینش در قفسه‌ها توسط مربیان تلاشگر مجموعه، بهره‌مند گردند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، در هفته‌ی کتاب و کتابخوانی، بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب میهمان قفسه‌های مراکز کانون استان کرمانشاه می‌شوند.
محمد خیاط‌زنجانی مدیرکل کانون استان، با اشاره به نقش بنیادین مطالعه و اهمیت آن در شکل‌گیری فرهنگ جامعه، بیان داشت: مطالعه بخش جدا ناپذیری از فرهنگ یک اجتماع فرهیخته است که ریشه‌های شخصیت هر انسانی را شکل می‌دهد، کتاب به عنوان عضو و یاری مهربان در تمامی لحظات زندگی، بهترین دوست و راهنما است که به روح انسانی ما جان می‌بخشد و در اهمیت کتاب همین را بس که خداوند تعالیم دینی خود را در قالب کتاب مقدس قرآن به ما نازل فرمود.
وی افزود : این از سیاست‌هایی کانون است که قفسه‌های کتاب را را تکمیل نماییم و در هفته‌ی کتاب و کتابخوانی به دنبال این هستیم که با اهتمام در تجهیز مراکز و به دنبال آن با توجه به منابع غنی، اشاعه‌ی فرهنگ مطالعه، این اتفاق را رقم بزنیم، در همین راستا بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب به مناسبت هفته‌ی کتاب و کتابخوانی، در دومین مرحله‌ی تجهیز کتابخانه‌های کانون به قفسه‌های مراکز استان اضافه می‌گردد و با غنی‌تر شدن منابع مطالعه در کانون استان، کودکان و نوجوانان می‌توانند به زودی از این کتاب‌ها پس از ثبت و چینش در قفسه‌ها توسط مربیان تلاشگر مجموعه، بهره‌مند گردند.

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه رسانه کودک

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


این ویدیو مناسب افراد زیر 18 سال نیست!