موفقیت عضو کانون استان قزوین در جشنواره ملی شعر و سروده‌های محیط زیست


موفقیت عضو کانون استان قزوین در جشنواره ملی شعر و سروده‌های محیط زیست

عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین در جشنواره ملی شعر و سروده‌های محیط زیست خوش درخشید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در جشنواره ملی شعر و سروده‌های محیط زیست عضو کانون استان قزوین برگزیده شناخته شد.

در این جشنواره زینب صادقی عضو نوجوان مرکز فرهنگی و هنری الوند با مربی‌گری حنانه مهری رتبه چهارم را به دست آورد.

این جشنواره به همت اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین برگزار شده بود.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین در جشنواره ملی شعر و سروده‌های محیط زیست عضو کانون استان قزوین برگزیده شناخته شد.

در این جشنواره زینب صادقی عضو نوجوان مرکز فرهنگی و هنری الوند با مربی‌گری حنانه مهری رتبه چهارم را به دست آورد.

این جشنواره به همت اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین برگزار شده بود.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

روحیه جهادی، کار خستگی ناپذیر ،خدمت به محرومان وتزکیه نفس آنها را آسمانی کرد