عکس/ آزمون کارشناسی ارشد 1403


عکس/ آزمون کارشناسی ارشد 1403

آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ صبح روز جمعه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. محمد علی زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش از فرآیند برگزاری آزمون بازدید کردند.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


کد مورس امروز همستر کمبت 24 خرداد 1403 پنجشنبه شب تا جمعه