قیمت دلار کانادا، امروز 12 اسفند 1402


قیمت دلار کانادا، امروز 12 اسفند 1402

سرویس اقتصاد «انتخاب»: قیمت دلار کانادا، امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۴۴۳۰۰ تومان اعلام شد. دلار کانادا امروز در بیشترین مقدار ۴۴۳۰۰ تومان و در کمترین مقدار ۴۳,۲۵۰ تومان اعلام شد. دلار کانادا نسبت به روز ۱,۰۵۰ تومان افزایش قیمت...

قیمت دلار کانادا، امروز 12 اسفند 1402

سرویس اقتصاد «انتخاب»: قیمت دلار کانادا، امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۴۴۳۰۰ تومان اعلام شد. دلار کانادا امروز در بیشترین مقدار ۴۴۳۰۰ تومان و در کمترین مقدار ۴۳,۲۵۰ تومان اعلام شد. دلار کانادا نسبت به روز ۱,۰۵۰ تومان افزایش قیمت داشت

لینک کوتاه کپی لینک


بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

خطرناک ترین درخت جهان را بشناسید