تأثیر مراقبت‌های اولیه در سلامت مادران باردار


تأثیر مراقبت‌های اولیه در سلامت مادران باردار

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: نتایج پژوهش «ادغام سلامت روان زنان باردار در برنامه‌های مراقبت بارداری» به عنوان مقاله برجسته از سوی داوران جشنواره برتر فرهنگستان علوم پزشکی انتخاب شد.

غلامعلی حمیدی اظهار کرد: نظام‌های سلامت، همواره به دنبال عملکرد بهتر هستند که مراقبت‌های ادغام یافته سلامت، راه‌حل قابل‌توجهی برای ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های نظام سلامت است.

وی افزود: نتایج این پژوهش نشان داده‌اند که ادغام خدمات سلامت روان در مراقبت‌های بهداشتی اولیه بارداری می‌تواند یک استراتژی مؤثر برای افزایش سلامت مادران و کاهش هزینه‌ها باشد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تصریح کرد: این پژوهش که در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان کاشان انجام شد، ۲۰۶ زن باردار به صورت ۱۰۵ نفر در گروه مداخله و ۱۰۱ نفر در گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند که گروه مداخله، اقدامات روان‌شناختی و درمان‌های دارویی خاصی را دریافت کردند.

حمیدی تأکید کرد: مادران باردار در سه گروه پرخطر، خطر متوسط و کم‌خطر دسته‌بندی شده و اقدامات لازم منطبق با مدل برای هر گروه ارائه شد. با مداخلات روان‌شناختی در گروه مداخله، خرده مقیاس شکایت جسمانی‌سازی، کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل نشان داد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بهبود سلامت مادران باردار به‌ دنبال اقدامات پیش‌بینی‌شده در سطح اول مراقبت‌های بهداشتی اولیه‌ باروری حاصل شد و تنها پنج ‌درصد آنها نیاز به مداخلات از سطح تخصصی داشتند.

وی اظهار کرد: خدمات سلامت روان در مراقبت‌های بهداشتی اولیه بارداری، با شناسایی اختلالات سلامت روان مادر باردار و انجام اقدام توسط اولین سطح ارائه دهنده خدمات بارداری می‌تواند به مدیران، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان نظام سلامت برای بهبود سلامت و کاهش هزینه به‌منظور ارتقاء سلامت مادران و در نهایت، دستیابی به اهداف توسعه‌ پایدار کمک کند.

حمیدی افزود: این پژوهش توسط فاطمه واثقی با همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های علوم پزشکی کاشان و تهران، مرکز تحقیقات روان‌تنی، طب ایرانی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، پژوهشکده‌ سلامت خانواده، مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد و موسسه علمی-کاربردی هلال ایران انجام شد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تصریح کرد: تیم پژوهش شامل سید علیرضا مروجی، مرضیه اخباری، فاطمه واثقی، مریم میرزایی نیستانی، زهرا نخی، فاطمه سادات قریشی، حسین ملک افضلی، احمدعلی نوربالا، مامک شریعت، نسرین عابدی‌نیا، عباسعلی ناصحی و سیده الهام شرفی بود.

وی تأکید کرد: دسترسی به خدمات سلامت روان از اصول مراقبت‌های بهداشتی اولیه است که بهبود منافع و استفاده از این خدمات را می‌توان با کاهش هزینه و استفاده از چند مداخله در یک بسته خدمت سلامتی افزایش داد که غربالگری سلامت روان در برنامه مراقبت‌های خدمات بارداری ضروری است.


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

کنگر گنجینه‌ای از خواص؛ از لاغری تا سلامتی کبد