فراخوان واگذاری فضای پذیرایی پارک علم و فناوری یزد


فراخوان واگذاری فضای پذیرایی پارک علم و فناوری یزد

اطلاعیهبه اطلاع می‎رساند فضای پذیرایی پارک علم و فناوری یزد(محل رستوران) جهت بهره‎برداری واگذار می‎گردد. متقاضیان می‎توانند از طریق سامانه ستاد، «بخش خرید جزئی و متوسط» اقدام به جستجوی نیاز و ثبت درخواست خود نمایند.مهلت ثبت درخواست: یکشنبه 19...

اطلاعیه

به اطلاع می‎رساند فضای پذیرایی پارک علم و فناوری یزد(محل رستوران) جهت بهره‎برداری واگذار می‎گردد. متقاضیان می‎توانند از طریق سامانه ستاد، «بخش خرید جزئی و متوسط» اقدام به جستجوی نیاز و ثبت درخواست خود نمایند.

مهلت ثبت درخواست: یکشنبه 19 فروردین ماه 1403، ساعت 12

شماره نیاز:
1103003383000001

سامانه ستاد:
https://setadiran.ir/

اطلاعات بیشتر:
03537260112

No tags for this post.

منتخب امروز


زیباترین دختران دنیا در سال 2023