قیمت دلار کانادا، امروز 14 فروردین 1403


سرویس اقتصاد «انتخاب»: قیمت دلار کانادا، امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ۴۶۶,۳۰۰ ریال اعلام شد. دلار کانادا امروز در بیشترین مقدار ۴۶۶,۵۰۰ ریال و در کمترین مقدار ۴۶۰,۸۰۰ ریال اعلام شد. دلار کانادا نسبت به روز ۱۱,۷۰۰ ریال افزایش قیمت...

قیمت دلار کانادا، امروز 14 فروردین 1403

سرویس اقتصاد «انتخاب»: قیمت دلار کانادا، امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ۴۶۶,۳۰۰ ریال اعلام شد. دلار کانادا امروز در بیشترین مقدار ۴۶۶,۵۰۰ ریال و در کمترین مقدار ۴۶۰,۸۰۰ ریال اعلام شد. دلار کانادا نسبت به روز ۱۱,۷۰۰ ریال افزایش قیمت داشت.

لینک کوتاه کپی لینک

منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


یک عمر اشتباه استراحت می کردید!