فیلم ناباورانه مسافرکشی نجم الدین شریعتی مجری «سمت خدا» قبل از شهرت !


فیلم ناباورانه مسافرکشی نجم الدین شریعتی مجری «سمت خدا» قبل از شهرت !

خاطره ای جالب از ماجرای مسافر کشی نجم الدین شریعتی مجری کشورمان را از زبان خودش می...

خاطره ای جالب از ماجرای مسافر کشی نجم الدین شریعتی مجری کشورمان را از زبان خودش می شنوید


فیلم ناباورانه مسافرکشی نجم الدین شریعتی مجری «سمت خدا» قبل از شهرت !

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه گوناگون

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


حسرت دیدار