غزلی ناب


غزلی ناب

به روی ماه تو یک شب اگر نگاه کنم کجا نگاه دگر من به روی ماه کنم به هر طریقه ی ممکن به کوی تو آیم اگر چه جان دلشده را خرج راه کنم چنین که آه کشم در نبودنت ای دوست ز دود آه جهان را همه سیاه...

به روی ماه تو یک شب اگر نگاه کنم
کجا نگاه دگر من به روی ماه کنم
به هر طریقه ی ممکن به کوی تو آیم
اگر چه جان دلشده را خرج راه کنم
چنین که آه کشم در نبودنت ای دوست
ز دود آه جهان را همه سیاه کنم
به اشتباه گر افتاده ام که اینجایی
خدا کند که دوباره من اشتباه کنم
سزد از آن که بگیرم وضو ز قطره ی اشک
چو خاک پای تو را من شبی گواه کنم
اگر چه نیست مرا حاصلی ز سیر جهان
ولی به عشق تو کی عمر خود تباه کنم؟
به پیش پرتو عفو تو ذره هم نشود
تمام عمر اگر در مثل گناه کنم
ز بی قرار کنم یاد وقت دیدن گل
نظر به خار چو در پای آن گیاه کنمادعای تازه و بحث‌برانگیز درباره سقوط بالگرد رئیسی