چرا آمریکا با احداث خط لوله صلح میان ایران و پاکستان مخالف است؟


چرا آمریکا با احداث خط لوله صلح میان ایران و پاکستان مخالف است؟

نگاهی به روابط ایران و پاکستان در طول چند دهه اخیر نشانگر تلاش و اراده طرفین برای توسعه و ارتقای روابط در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی است؛ به‌ویژه آنکه اشتراکات دینی و اعتقادی و زبانی نقشی بس مهم در مراودات و نزدیکی دو ملت ایفا کرده است.

بخش اعظم مخالفت آمریکا با طرح خط لوله صلح برگرفته از طراحی های آمریکا علیه پاکستان و منطقه است. سناریویی که راهکار مقابله با آن همگرایی بیشتر کشورهای منطقه و اجرای طرح های مشترک به‌ویژه در حوزه اقتصادی و امنیتی است. بی شک خط لوله صلح می تواند گامی ابتدایی و بسیار مهم در تحقق این همگرایی باشد.


حجم ویدیو: 13.99M | مدت زمان ویدیو: 00:01:47

روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

ببینید | شوخی بامزه کاربران فضای مجازی با اظهارنظر احمدی‌نژاد برای شرکت در انتخابات ریا...