عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران


عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران

مراسم احیای شب قدر با حضور ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در آستان مقدس امام‌زاده صالح تهران برگزار شد.

عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران
عکس/ مراسم احیای شب‌ قدر در امام‌زاده صالح (ع) تهران

روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تصاویر: بزرگداشت شهدای خدمت در ارتش