عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین


بیست و سومین شب از ماه مبارک رمضان همزمان با شب قدر در جوار بارگاه نورانی امام علی علیه الاسلام در شهر نجف اشرف برگزار شد.

عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین
عکس/ شب بیست و سوم ماه رمضان در حرم امیرالمومنین

منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تصاویر | سریع‌ترین 0 تا 100 خودروهای زمین