عکس/ سفر رئیسی به سمنان


سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ طی سفر استانی...
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ طی سفر استانی به سمنان سفر کرد و د آیین بهره برداری از چند کارخانه و تولیدی حضور پیدا کرد.
ورود به استان سمنانورود به استان سمنان
خوش آمد گویی مادر شهید به رئیس جمهورخوش آمد گویی مادر شهید به رئیس جمهور
صحبت‌های رئیسی در بدو ورود به سمنانصحبت‌های رئیسی در بدو ورود به سمنان
خوش آمد گویی مقامات استانی به رئیس جمهور در فرودگاهخوش آمد گویی مقامات استانی به رئیس جمهور در فرودگاه
طرح توسعه نیروگاه برق سمنانطرح توسعه نیروگاه برق سمنان
طرح توسعه نیروگاه برق سمنانطرح توسعه نیروگاه برق سمنان
طرح توسعه نیروگاه برق سمنانطرح توسعه نیروگاه برق سمنان
طرح توسعه نیروگاه برق سمنانطرح توسعه نیروگاه برق سمنان
جشن احیای 201 واحد راکد تولیدی و صنعتی در استانجشن احیای 201 واحد راکد تولیدی و صنعتی در استان
جشن احیای 201 واحد راکد تولیدی و صنعتی در استانجشن احیای 201 واحد راکد تولیدی و صنعتی در استان
جشن احیای 201 واحد راکد تولیدی و صنعتی در استانجشن احیای 201 واحد راکد تولیدی و صنعتی در استان
جشن احیای 201 واحد راکد تولیدی و صنعتی در استانجشن احیای 201 واحد راکد تولیدی و صنعتی در استان
استقبال متفاوت مردم سمنان از رئیس جمهوراستقبال متفاوت مردم سمنان از رئیس جمهور
استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسیاستقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسیاستقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
استقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسیاستقبال باشکوه مردم سمنان از رئیسی
سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنانسخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنانسخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان
سخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنانسخنرانی رئیسی در اجتماع باشکوه اهالی سمنان

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته