عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود


رئیس جمهور عصر پنجشنبه در ادامه برنامه های دومین سفر دولت مردمی به استان سمنان در اجتماع باشکوه مردم شهرستان شاهرود سخنرانی کرد.

عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود
عکس/ حضور رئیسی در اجتماع پرشور مردم شهرستان شاهرود

روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تصاویر: بزرگداشت شهدای خدمت در ارتش