فیلم/ مردم دامغان چه نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشتند؟


فیلم/ مردم دامغان چه نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشتند؟

معاون اجرایی رئیس‌جمهور: با حساسیت نامه‌های مردم را پیگیری می‌کنیم.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

فیلم/ تظاهرات گسترده حامیان غزه در اسکاتلند