فیلم/ وضعیت پایگاه کالسو بعد از حمله


تصاویر منتشر شده از سوی جنبش النجباء عراق از داخل پایگاه کالسو که شب گذشته مورد حمله قرار گرفت.


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


فکرشو نمی کردم که شوهرم آن موقع روز به خانه بیاد و مچم را هنگام...!