فیلم/ بازتاب دیوارنگاره‌های میدان فلسطین در شبکه‌های عبری


فیلم/ بازتاب دیوارنگاره‌های میدان فلسطین در شبکه‌های عبری

میدان فلسطین در تهران به محل ارسال پیام‌های رعب‌انگیز برای اسرائیل تبدیل شده است.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تزیین جشن الفبا در مدرسه | 40 ایده تزیین جشن الفبا در مدرسه برای کلاس اولی ها برای دهه ...