فیلم/ دستگیری کارمندان مخالف اسرائیل در گوگل


فیلم/ دستگیری کارمندان مخالف اسرائیل در گوگل

چند کارمند شرکت گوگل پس از اعتراض به همکاری این شرکت با اسرائیل دستگیر شدند.بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

شیمیل ها چه افرادی هستند؟