کارگاه «خوانش متون» در کانون فارس


کارگاه «خوانش متون» در کانون فارس

به مناسبت روز بزرگداشت سعدی، کارگاه «خوانش متون» در کانون فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، در یک اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کارگاه خوانش متون، به مناسبت روز بزرگداشت سعدی، با حضور اعظم رنجبر جهرمی نویسنده و پژوهشگر به صورت مجازی و با حضور بیش از صد نفر از اعضا نونگاه و نوجوان مراکز استان برگزار شد.

افزایش حضور و فعالیت موثر اعضا نوجوان و ارشد در نشست های تخصصی خوانش کتاب، افزایش آگاهی مربیان نسبت به ادبیات کهن و لزوم برپایی این دست کارگاه ها در مراکز، آشنایی و جذب نوجوانان به کارگاه های خوانش متون، افزایش آگاهی اعضا نسبت به نویسندگان و شاعران بنام دوران گذشته، افزایش سرانه ی مطالعه کتاب توسط اعضا، خانواده ها و مربیان، از اهداف برگزاری این کارگاه بود.

در ابتدای این کارگاه اعظم رنجبر جهرمی پیشینه ای در مورد برگزاری کارگاه های خوانش متون ارائه داد و گفت: سال هاست این کارگاه را به صورت مجازی و حضوری با اعضا اجرا کرده و این کارگاه بسیار مورد استقبال اعضا بوده است. وی سپس حکایت چهارم از باب هفتم گلستان سعدی که در مورد معلم خوش اخلاق و بدخلاق است را انتخاب کرد؛ و در معرض دید اعضا قرار داد.

رنجبر جهرمی با توجه به خوانش اعضا، به ارائه نقاط ضعف و قوت خوانش آنها اشاره کرد و گفت: باید تفاوت در خوانش نوع اشعار را راعایت کنیم؛ به عنوان مثال اشعار حماسی باید محکم و کوبنده خوانده شود؛ ولی اشعار لطیف سعدی را باید آرام، ملایم و با انتقال‌ حس خواند. خواننده حکایت ها باید تسلط کامل بر متن داشته باشد، و قبل از خوانش متن تمرین کند و خوانش به صورت بداهه انجام نشود.

این نویسنده به قدرت صدا در خوانش اشاره کرد و گفت: قدرت صدا باید به گونه ای باشد که صدای خواننده به مخاطب برسد و لحن خوانش بسیار اهمیت دارد؛ به عنوان مثال این حکایت و بسیاری از حکایات گلستان؛ جنبه ی نصیحتی دارد. اگر نصیحت کننده با لحن تند و صدای نامناسب این کار را انجام بدهد، تاثیرگذاری لازم انجام نخواهد شد.
وی در پایان افزود: کسی که خوانش متون کار می کند باید امانت دار باشد؛ چراکه خواننده نماینده نویسنده ی متن است و باید با شفافیت کامل مقصود نویسنده منتقل شود.
در ادامه تعدادی از اعضای کارگاه های خوانش متون، خوانش اشعار و حکایت های سعدی را انجام دادند.
در پایان جلسه نیز، پویش «شکر درگاهت خدایا» برای اعضا توضیح داده شد؛ و اعضا به شرکت در این پویش دعوت شدند.
کارگاه «خوانش متون» در کانون فارس
کارگاه «خوانش متون» در کانون فارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، در یک اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کارگاه خوانش متون، به مناسبت روز بزرگداشت سعدی، با حضور اعظم رنجبر جهرمی نویسنده و پژوهشگر به صورت مجازی و با حضور بیش از صد نفر از اعضا نونگاه و نوجوان مراکز استان برگزار شد.

افزایش حضور و فعالیت موثر اعضا نوجوان و ارشد در نشست های تخصصی خوانش کتاب، افزایش آگاهی مربیان نسبت به ادبیات کهن و لزوم برپایی این دست کارگاه ها در مراکز، آشنایی و جذب نوجوانان به کارگاه های خوانش متون، افزایش آگاهی اعضا نسبت به نویسندگان و شاعران بنام دوران گذشته، افزایش سرانه ی مطالعه کتاب توسط اعضا، خانواده ها و مربیان، از اهداف برگزاری این کارگاه بود.

در ابتدای این کارگاه اعظم رنجبر جهرمی پیشینه ای در مورد برگزاری کارگاه های خوانش متون ارائه داد و گفت: سال هاست این کارگاه را به صورت مجازی و حضوری با اعضا اجرا کرده و این کارگاه بسیار مورد استقبال اعضا بوده است. وی سپس حکایت چهارم از باب هفتم گلستان سعدی که در مورد معلم خوش اخلاق و بدخلاق است را انتخاب کرد؛ و در معرض دید اعضا قرار داد.

رنجبر جهرمی با توجه به خوانش اعضا، به ارائه نقاط ضعف و قوت خوانش آنها اشاره کرد و گفت: باید تفاوت در خوانش نوع اشعار را راعایت کنیم؛ به عنوان مثال اشعار حماسی باید محکم و کوبنده خوانده شود؛ ولی اشعار لطیف سعدی را باید آرام، ملایم و با انتقال‌ حس خواند. خواننده حکایت ها باید تسلط کامل بر متن داشته باشد، و قبل از خوانش متن تمرین کند و خوانش به صورت بداهه انجام نشود.

این نویسنده به قدرت صدا در خوانش اشاره کرد و گفت: قدرت صدا باید به گونه ای باشد که صدای خواننده به مخاطب برسد و لحن خوانش بسیار اهمیت دارد؛ به عنوان مثال این حکایت و بسیاری از حکایات گلستان؛ جنبه ی نصیحتی دارد. اگر نصیحت کننده با لحن تند و صدای نامناسب این کار را انجام بدهد، تاثیرگذاری لازم انجام نخواهد شد.
وی در پایان افزود: کسی که خوانش متون کار می کند باید امانت دار باشد؛ چراکه خواننده نماینده نویسنده ی متن است و باید با شفافیت کامل مقصود نویسنده منتقل شود.
در ادامه تعدادی از اعضای کارگاه های خوانش متون، خوانش اشعار و حکایت های سعدی را انجام دادند.
در پایان جلسه نیز، پویش «شکر درگاهت خدایا» برای اعضا توضیح داده شد؛ و اعضا به شرکت در این پویش دعوت شدند.
کارگاه «خوانش متون» در کانون فارس
کارگاه «خوانش متون» در کانون فارس

منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

فیلم| ویدئویی باورنکردنی از یک سگِ پیانیست!