برگزاری کارگاه آشنایی با آبزیان خلیج فارس


برگزاری کارگاه آشنایی با آبزیان خلیج فارس

همزمان با ۲ اردیبهشت روز زمین پاک کارگاه آشنایی با آبزیان خلیج فارس در مرکز تخصصی علوم مجتمع آفرینش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان؛ کارگاه آشنایی با آبزیان خلیج فارس با حضور علی کریمی محیط‌بان اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار شد.
این کارگاه با حضور ۲۵ نفر از اعضای نونگاه طرح کانون مدرسه برگزار شد.
در این کارگاه کریمی ضمن تبریک روز زمین پاک بر لزوم حفاظت از زمین تاکید کرد و اظهار داشت؛ همه انسان‌ها خصوصا ما ساحل‌نشینان می‌بایست برای حفظ محیط زیست دریا کوشا باشیم.
این کارشناس ارشد زیست‌شناسی دریا همچنین راجع به گونه‌های ارزشمند خلیج‌فارس توضیحاتی ارائه داد ‌بر حفظ و نگهداری از گونه های در معرض انقراض همچون کوسه‌ها و لاک‌پشت‌ها تاکید کرد.
در این روز اعضا ضمن بازدید از اکوسیستم دریایی مجتمع آفرینش راجع به زیستگاه، نوع تغذیه و مخاطرات پیرامون آبزیان خلیج فارس آشنا شدند.
در ادامه فیلم ۳D دنیای زیر آب در بخش سنگ‌ها و صدف‌ها برای اعضا نمایش داده شد.

برگزاری کارگاه آشنایی با آبزیان خلیج فارس


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان؛ کارگاه آشنایی با آبزیان خلیج فارس با حضور علی کریمی محیط‌بان اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار شد.
این کارگاه با حضور ۲۵ نفر از اعضای نونگاه طرح کانون مدرسه برگزار شد.
در این کارگاه کریمی ضمن تبریک روز زمین پاک بر لزوم حفاظت از زمین تاکید کرد و اظهار داشت؛ همه انسان‌ها خصوصا ما ساحل‌نشینان می‌بایست برای حفظ محیط زیست دریا کوشا باشیم.
این کارشناس ارشد زیست‌شناسی دریا همچنین راجع به گونه‌های ارزشمند خلیج‌فارس توضیحاتی ارائه داد ‌بر حفظ و نگهداری از گونه های در معرض انقراض همچون کوسه‌ها و لاک‌پشت‌ها تاکید کرد.
در این روز اعضا ضمن بازدید از اکوسیستم دریایی مجتمع آفرینش راجع به زیستگاه، نوع تغذیه و مخاطرات پیرامون آبزیان خلیج فارس آشنا شدند.
در ادامه فیلم ۳D دنیای زیر آب در بخش سنگ‌ها و صدف‌ها برای اعضا نمایش داده شد.

برگزاری کارگاه آشنایی با آبزیان خلیج فارس


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

دورهمی دختران ماهتاب