روز نامداران؛ معرفی از عطار تا ابراهیم هادی به اعضای کانون


روز نامداران؛ معرفی از عطار تا ابراهیم هادی به اعضای کانون

در روز شنبه نامداران طرح همای کانون همدان، اعضا با راهنمایی و کمک مربیان فرهنگی- هنری و ادبی خود با یکی از شخصیت‌های مهم کشور عزیزمان ایران آشنا می‌شوند.

به گزارش اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، طرح هما در جهت تقویت هویت ملی- اسلامی کودکان و نوجوانان با آغاز سال جدید در مراکز همدان به صورت نامگذاری ایام هفته در حال اجر است.

در روز شنبه که به نام روز نامداران است اعضا با راهنمایی و کمک مربیان فرهنگی- هنری و ادبی خود با یکی از شخصیت‌های مهم کشور عزیزمان ایران آشنا می‌شوند.

مرکز فرهنگی- هنری تویسرکان/ عطار نیشابوری

این مرکز در راستای معرفی نامداران و مشاهیر در این هفته عطار نیشابوری را به اعضای خود معرفی کرد. در ابتدای این برنامه مربی ادبی انگشتر فیروزه‌ای را به اعضا نشان داد و سپس درباره رنگ فیروزه‌ای با آنها گفتگو کرد. اعضا با ترکیب رنگ سبز و آبی رنگ‌های متنوع فیروزه‌ای ساختند.

سپس مربی ادبی با یک پرسش اعضا را از رنگ فیروزه‌ای به نیشابور برد و ضمن توضیح اینکه مرغوب ترین سنگ فیروزه جهان از معادن شهر نیشابور استخراج می‌‍شود از بچه‌ها در مورد شخصیت‌های معروف نیشابور پرسید.

در ادامه مربی ادبی به بوی خوش عطر و عطاری اشاره کرد و اعضا در قالب پرسش و پاسخ شغل عطاری را به عنوان عطر فروشی و داروخانه گیاهان دارویی شناختند. مربی کتاب « هفت شهر عشق» از آثار عطار نیشابوری را به اعضا معرفی کرد. بعد قصه هفت شهر عشق را با زبان ساده قصه‌گویی کرد و در پایان اعضا ضمن شناخت عطار به عنوان شاعر و عارف بزرگ دریافتند که ما انسانها هم مثل آن سی مرغ قصه عطار با عبور از امتحان‌های مهم زندگی می‌توانیم به هدف اصلی زندگیمان که کمال انسانی است، برسیم.

روز نامداران؛ معرفی از عطار تا ابراهیم هادی به اعضای کانون

مرکز فرهنگی- هنری شماره 3 همدان/ شهید ابراهیم هادی

مرکز فرهنگی- هنری شماره 3 همدان با دعوت از مدرسه پسرانه اندیشمندان برنامه شنبه نامداران را برگزار کرد. در ابتدای برنامه، مسئول مرکز دانش‌آموزان را با کتابخانه و فعالیت‌ها ‌کانون آشنا کرد و همچنین کارگاه‌های تابستانی را جهت ثبت نام معرفی کرد.

مربی برای اعضا لحظات شیرینی را با قصه گویی " آسیاب به چرخ " رقم زد. سپس با توجه به روز شهدای ورزشکار، مربی فرهنگی مرکز دانش‌آموزان را با شخصیت شهید ابراهیم هادی که از شهدای شاخص ورزشکار دفاع مقدس است آشنا کرد. شهید ابراهیم هادی از شهدایی بودند که به ورزش باستانی علاقه زیادی داشته و در ادامه اعضاء با راهنمایی مربی هنری مرکز با موضوع ورزش نقاشی کشیدند. این برنامه با دو گروه از دانش آموزان به تعداد 60 نفر اجرا شد.

روز نامداران؛ معرفی از عطار تا ابراهیم هادی به اعضای کانونبه گزارش اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، طرح هما در جهت تقویت هویت ملی- اسلامی کودکان و نوجوانان با آغاز سال جدید در مراکز همدان به صورت نامگذاری ایام هفته در حال اجر است.

در روز شنبه که به نام روز نامداران است اعضا با راهنمایی و کمک مربیان فرهنگی- هنری و ادبی خود با یکی از شخصیت‌های مهم کشور عزیزمان ایران آشنا می‌شوند.

مرکز فرهنگی- هنری تویسرکان/ عطار نیشابوری

این مرکز در راستای معرفی نامداران و مشاهیر در این هفته عطار نیشابوری را به اعضای خود معرفی کرد. در ابتدای این برنامه مربی ادبی انگشتر فیروزه‌ای را به اعضا نشان داد و سپس درباره رنگ فیروزه‌ای با آنها گفتگو کرد. اعضا با ترکیب رنگ سبز و آبی رنگ‌های متنوع فیروزه‌ای ساختند.

سپس مربی ادبی با یک پرسش اعضا را از رنگ فیروزه‌ای به نیشابور برد و ضمن توضیح اینکه مرغوب ترین سنگ فیروزه جهان از معادن شهر نیشابور استخراج می‌‍شود از بچه‌ها در مورد شخصیت‌های معروف نیشابور پرسید.

در ادامه مربی ادبی به بوی خوش عطر و عطاری اشاره کرد و اعضا در قالب پرسش و پاسخ شغل عطاری را به عنوان عطر فروشی و داروخانه گیاهان دارویی شناختند. مربی کتاب « هفت شهر عشق» از آثار عطار نیشابوری را به اعضا معرفی کرد. بعد قصه هفت شهر عشق را با زبان ساده قصه‌گویی کرد و در پایان اعضا ضمن شناخت عطار به عنوان شاعر و عارف بزرگ دریافتند که ما انسانها هم مثل آن سی مرغ قصه عطار با عبور از امتحان‌های مهم زندگی می‌توانیم به هدف اصلی زندگیمان که کمال انسانی است، برسیم.

روز نامداران؛ معرفی از عطار تا ابراهیم هادی به اعضای کانون

مرکز فرهنگی- هنری شماره 3 همدان/ شهید ابراهیم هادی

مرکز فرهنگی- هنری شماره 3 همدان با دعوت از مدرسه پسرانه اندیشمندان برنامه شنبه نامداران را برگزار کرد. در ابتدای برنامه، مسئول مرکز دانش‌آموزان را با کتابخانه و فعالیت‌ها ‌کانون آشنا کرد و همچنین کارگاه‌های تابستانی را جهت ثبت نام معرفی کرد.

مربی برای اعضا لحظات شیرینی را با قصه گویی " آسیاب به چرخ " رقم زد. سپس با توجه به روز شهدای ورزشکار، مربی فرهنگی مرکز دانش‌آموزان را با شخصیت شهید ابراهیم هادی که از شهدای شاخص ورزشکار دفاع مقدس است آشنا کرد. شهید ابراهیم هادی از شهدایی بودند که به ورزش باستانی علاقه زیادی داشته و در ادامه اعضاء با راهنمایی مربی هنری مرکز با موضوع ورزش نقاشی کشیدند. این برنامه با دو گروه از دانش آموزان به تعداد 60 نفر اجرا شد.

روز نامداران؛ معرفی از عطار تا ابراهیم هادی به اعضای کانونمنتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

کتاب هنوز یک  رسانه مهم و بزرگ است