بیش از 5 هزار عنوان خدمت در دستگاههای اجرایی ارایه می شود


رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۲۸۰ استاندارد ملی در...
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۲۸۰ استاندارد ملی در حوزه نظام اداری و استخدامی گفت: امروزه بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاههای اجرایی ارایه می شود که برای تسریع، بهبود فرآیند، عدالت محوری، جلوگیری از فساد، رضایت مندی ارباب رجوع ، نیازمند استانداردسازی در این حوزه هستیم.
بیش از 5 هزار عنوان خدمت در دستگاههای اجرایی ارایه می شود

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان استاندارد،میثم لطیفی با تبریک موفقیت سازمان استاندارد در دریافت صلاحیت همترازی بین المللی اظهار داشت: این رویداد مقدمه ای برای تحقق جهش تولید است چرا که زمینه توسعه تعاملات بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت با این صلاحیت فرآهم است.

رییس سازمان اداری استخدامی، کیفیت و بهره وری را دو روی سکه تعبیر کرد و گفت: اگر بخواهیم بهره وری را در دستگاههای اجرایی محقق کنیم لازم است کیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه کیفیت با استاندارد رقم می خورد، افزود: استاندارد برای مصرف کننده اطمینان بخش، برای تولیدکننده سودآور و برای صادرکنندگان و واردکنندگان بازار آفرین است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود ۲۸۰ استاندارد ملی در حوزه نظام اداری و استخدامی گفت: امروزه بیش از ۵ هزار عنوان خدمت در دستگاههای اجرایی ارایه می شود که برای تسریع، بهبود فرآیند، عدالت محوری، جلوگیری از فساد، رضایت مندی ارباب رجوع ، نیازمند استانداردسازی در این حوزه هستیم.

وی استانداردسازی در نظام حکمرانی کشور مبتنی بر مبانی اسلامی و ارزش های انقلابی، را ضروری دانست و اذعان داشت: با استانداردسازی خدمات، پیچیدگی نظام اداری از بین می رود و خدمات به سهولت در درسترس ارباب رجوع قرار می گیرد.

لطیفی؛ ایجاد آزمایشگاه استاندارد خدمات را لازمه ارایه خدمات در دولت مردمی دانست و تاکید کرد: با هوشمندسازی خدمات ، فرآیند ها کوتاه و منطقی می شود و در این صورت رضایت ارباب رجوع از مراجعه به دستگاههای اجرایی حاصل می شود.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، با بیان اینکه استاندارد، رضایت راهبردی ایجاد می کند تصریح کرد: آموزش استاندارد باید به عنوان سرفصل دوره های آموزشی در مرکز آموزش مدیریت دولتی مورد توجه قرار می گیرد تا افرادی که در بدو استخدام هستند بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند همچنین کارکنان و مدیران با با شناحت مفهوم استاندارد بهتر تلاش کرده و بهره وری را افزایش دهند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران به اهمیت موضوع استاندارد اشاره کرد و خواستار مساعدت بیش از پیش رییس سازمان اداری و استخدامی برای تقویت نیروی تخصصی شد.


بیشترین بازدید یک ساعت گذشته