مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا برقرار نیست


مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا برقرار نیست

یک منبع آگاه ضمن رد ادعای مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا گفت: تبادل پیام‌ها صرفا در چهارچوب تعریف شده در جریان است.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به برخی ادعا‌ها درخصوص مذاکرات مستقیم نمایندگان ایران و آمریکا گفت: هیچ مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا برقرار نیست و تبادل پیام‌ها صرفا در چهارچوب تعریف شده در جریان می‌باشد.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: مذاکرات رفع تحریم با کشور‌های عضو برجام توسط علی باقری کنی به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود.

اخیرا برخی رسانه‌ها با انتشار اخباری نادرست مدعی مذاکره مستقیم مقامات کشورمان با طرف آمریکایی و برخی تغییرات در سازوکار‌های مذاکراتی شدند.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

تصاویر | سریع‌ترین 0 تا 100 خودروهای زمین