دیدار مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با فرماندار بیجار


دیدار مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با فرماندار بیجار

دیدار مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با فرماندار بیجار با هدف تخصیص اعتبارات برای مراکز بیجار و یاسوکند

به گزارش روابط عمومی اداره کل استان کردستان در دیدار حمیدرضا گوهریبا غرماندار شهرستان بیجار و با حضور مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضمن معارفه خانم بشارتی به عنوان مسئول مرکز بیجار خواهان همکاری مجموعه مدیران شهرستان با مسئول بیجار شد.

گوهری خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبارات تملک دارایی به مراکز بیجار و شهر حسن آباد یاسوکند در رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم تاثیر گذار بوده و باعث رشد اعضای کانون خواهد شد.

دیدار مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با فرماندار بیجار


به گزارش روابط عمومی اداره کل استان کردستان در دیدار حمیدرضا گوهریبا غرماندار شهرستان بیجار و با حضور مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضمن معارفه خانم بشارتی به عنوان مسئول مرکز بیجار خواهان همکاری مجموعه مدیران شهرستان با مسئول بیجار شد.

گوهری خاطرنشان کرد: با تخصیص اعتبارات تملک دارایی به مراکز بیجار و شهر حسن آباد یاسوکند در رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم تاثیر گذار بوده و باعث رشد اعضای کانون خواهد شد.

دیدار مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با فرماندار بیجار


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز


فیلم/ مشاور فرهنگی پزشکیان از برنامه زنده قهر کرد