توضیحات قوه قضائیه در رابطه با منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی: کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد /  ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود / دس


توضیحات  قوه قضائیه در رابطه با منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی: کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد /  ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود / دس

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است. در سال‌های اخیر برخی...

توضیحات  قوه قضائیه در رابطه با منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی: کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد /  ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود / دس

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است.
در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند.
با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.
ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود.
همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
لازم به ذکر و تصریح است کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.
لینک کوتاه کپی لینک

منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

20 متن و پیام تبریک تولد پسرم