تصاویر دیدنی از جان گرفتن هیرمند، شاهرگ حیاتی سیستان


تصاویر دیدنی از جان گرفتن هیرمند، شاهرگ حیاتی سیستان

پس از گذشت چهار سال، آب در مسیر اصلی خود، رودخانه هیرمند قرار گرفت و طی روز‌های اخیر به تالاب بین المللی هامون و سایر کانال‌های آبی رسید. مردم منطقه با حضور در محل ورودی آب و تالاب هامون به تماشای آب نشستند و قایق سواری کردند. بارندگی‌های خوب در حوضه آبریز هیرمند و تالاب بین المللی هامون سبب جاری شدن سیلاب در رودخانه هیرمند تنها شاهرگ حیاتی سیستان و آبگیری بخش‌هایی از تالاب هامون صابوری شد.


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


تصاویر | ترسیم نقشه جغرافیای ایران به عنوان طراحی داخلی یک ساختمان