تظاهرات کارمندان کنگره آمریکا علیه تصویب قانون کمک به اسرائیل


تظاهرات کارمندان کنگره آمریکا علیه تصویب قانون کمک به اسرائیل

کارمندان کنگره آمریکا علیه تصویب قانون حمایت از کمک های امنیتی به اسرائیل تظاهرات برگزار کردند.


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


میزان تعامل تجارت روسیه با کشورهای بریکس + داده نمایی