روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در مرکز فرهنگی هنری بیجار


روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در مرکز فرهنگی هنری بیجار

به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، مرکز فرهنگی هنری بیجار با برگزاری مراسمی به پاسداشت این شاعر بلندآوازه ایرانی و حماسه سرای بی نظیر جهان، ادای احترام کرد.

این مراسم که با حضور جمعی از کودکان علاقمند به فرهنگ و ادب فارسی، بویژه شاهنامه، برگزار شد، شامل برنامه‌های متنوعی از جمله معرفی شخصیت فردوسی، شاهنامه و داستان‌های حماسی آن، روخوانی داستان رستم و اسفندیار و برگزاری مسابقه پرسش و پاسخ بود.

شاهنامه، گنجینه‌ای از فرهنگ و تاریخ ایران زمین شاهنامه، حماسه ملی ایران، سروده حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر نامدار ایرانی، گنجینه‌ای از فرهنگ، تاریخ، ادبیات و هنر ایران زمین است. این اثر ماندگار که در طی سی سال سروده شده است، داستان‌های حماسی و پهلوانی ایران باستان را روایت می‌کند و به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار ادبی جهان شناخته می‌شود.

شاعر حماسه سرای ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی، متولد سال 376 هجری شمسی در روستای توس خراسان، شاعر نامدار ایرانی و خالق شاهنامه است. او با تلاش‌های بی‌وقفه و صرف عمر خود در سرودن شاهنامه، این حماسه بزرگ را به عنوان میراثی گرانبها برای ایرانیان و جهانیان به یادگار گذاشت.

برنامه‌های مرکز فرهنگی هنری بیجار : در ابتدای این مراسم، حمیده بشارتی مسئول مرکز بیجار به معرفی حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر نامدار ایرانی و خالق شاهنامه پرداخت. وی با اشاره به زندگی پرفراز و نشیب فردوسی و تلاش‌های بی‌وقفه او در سرودن این حماسه بزرگ، شاهنامه را گنجینه‌ای از فرهنگ، تاریخ، ادبیا ت ایران دانست.


این مراسم که با حضور جمعی از کودکان علاقمند به فرهنگ و ادب فارسی، بویژه شاهنامه، برگزار شد، شامل برنامه‌های متنوعی از جمله معرفی شخصیت فردوسی، شاهنامه و داستان‌های حماسی آن، روخوانی داستان رستم و اسفندیار و برگزاری مسابقه پرسش و پاسخ بود.

شاهنامه، گنجینه‌ای از فرهنگ و تاریخ ایران زمین شاهنامه، حماسه ملی ایران، سروده حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر نامدار ایرانی، گنجینه‌ای از فرهنگ، تاریخ، ادبیات و هنر ایران زمین است. این اثر ماندگار که در طی سی سال سروده شده است، داستان‌های حماسی و پهلوانی ایران باستان را روایت می‌کند و به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار ادبی جهان شناخته می‌شود.

شاعر حماسه سرای ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی، متولد سال 376 هجری شمسی در روستای توس خراسان، شاعر نامدار ایرانی و خالق شاهنامه است. او با تلاش‌های بی‌وقفه و صرف عمر خود در سرودن شاهنامه، این حماسه بزرگ را به عنوان میراثی گرانبها برای ایرانیان و جهانیان به یادگار گذاشت.

برنامه‌های مرکز فرهنگی هنری بیجار : در ابتدای این مراسم، حمیده بشارتی مسئول مرکز بیجار به معرفی حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر نامدار ایرانی و خالق شاهنامه پرداخت. وی با اشاره به زندگی پرفراز و نشیب فردوسی و تلاش‌های بی‌وقفه او در سرودن این حماسه بزرگ، شاهنامه را گنجینه‌ای از فرهنگ، تاریخ، ادبیا ت ایران دانست.


منتخب امروز


عکس خصوصی و مخفی فرزاد فرزن و همسرش / حیرت می کنید !