هفته‌ای پرکار برای کانون، اما پر برکت برای کودکان در خراسان جنوبی


هفته‌ای پرکار برای کانون، اما پر برکت برای کودکان در خراسان جنوبی

در ادامه بازدیدهای شهرستانی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی به دیدار فرمانداران زیرکوه، سربیشه و خوسف رفت.

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی؛ مهدی مظهری مدیر کل کانون در هفته ای که گذشت جهت معرفی فعالیت های کانون و همچنین همکاری جهت رفع مشکلات پیش رو به دیدار سه فرماندار شهرستانهای زیرکوه، سربیشه و خوسف رفت.

محمدرضا غیرتی اسفندن فرماندار زیرکوه ضمن تشکر از تلاش های علیرضا یاقوتی مربی سیار این شهرستان، قول مساعد جهت تعمیر و تجهیز مرکز سیار زیرکوه و همچنین تخصیص ساختمانی جهت مرکز ثابت کانون در حاجی آباد را داد. تا کودکان در شهرستان ها نیز از عدالت فرهنگی برخوردار شوند.

محمد رضا لکزایی فرماندار سربیشه ضمن تشکر از همکاری معصومه ضیغمی مسئول کانون این شهرستان در برنامه های مختلف، قول مساعد تخصیص بودجه جهت تکمیل مرکز ثابت سربیشه و همچنین در کنار بودجه های ملی و کشوری مساعدت در مرکز راه اندازی کتابخانه ی سیار سربیشه و درح را داد.

سید علی حسینی فرماندار خوسف نیز قول همکاری در اختصاص ساختمانی جهت پایگاه موقت برای فعالیت های کانون در تابستان را داد، گفتنی است اختصاص زمین برای مرکز ثابت کانون در این شهرستان در فاز اجرایی قرار گرفته است.

شایان ذکر است مظهری مدیر کل کانون در زیرکوه از فعالیت های این مرکز در روستای نوده نیز بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی؛ مهدی مظهری مدیر کل کانون در هفته ای که گذشت جهت معرفی فعالیت های کانون و همچنین همکاری جهت رفع مشکلات پیش رو به دیدار سه فرماندار شهرستانهای زیرکوه، سربیشه و خوسف رفت.

محمدرضا غیرتی اسفندن فرماندار زیرکوه ضمن تشکر از تلاش های علیرضا یاقوتی مربی سیار این شهرستان، قول مساعد جهت تعمیر و تجهیز مرکز سیار زیرکوه و همچنین تخصیص ساختمانی جهت مرکز ثابت کانون در حاجی آباد را داد. تا کودکان در شهرستان ها نیز از عدالت فرهنگی برخوردار شوند.

محمد رضا لکزایی فرماندار سربیشه ضمن تشکر از همکاری معصومه ضیغمی مسئول کانون این شهرستان در برنامه های مختلف، قول مساعد تخصیص بودجه جهت تکمیل مرکز ثابت سربیشه و همچنین در کنار بودجه های ملی و کشوری مساعدت در مرکز راه اندازی کتابخانه ی سیار سربیشه و درح را داد.

سید علی حسینی فرماندار خوسف نیز قول همکاری در اختصاص ساختمانی جهت پایگاه موقت برای فعالیت های کانون در تابستان را داد، گفتنی است اختصاص زمین برای مرکز ثابت کانون در این شهرستان در فاز اجرایی قرار گرفته است.

شایان ذکر است مظهری مدیر کل کانون در زیرکوه از فعالیت های این مرکز در روستای نوده نیز بازدید کرد.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


زیباترین دختران دنیا در سال 2023