نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های نجوم اعضای مرکز پاوه


نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های نجوم اعضای مرکز پاوه، در راستای...
نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های نجوم اعضای مرکز پاوه، در راستای ویژه‌برنامه‌ی هفته‌ی جهانی نجوم در استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون کرمانشاه، نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های نجوم اعضای مرکز پاوه، در راستای ویژه‌برنامه‌ی هفته‌ی جهانی نجوم در استان کرمانشاه برگزار شد.
نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های اعضای مرکز پاوه با همکاری پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رشد شهرستان با محوریت نجوم و به مناسبت هفته‌ی جهانی نجوم برگزار شد، که در این مدت دانش‌آموزان مدارس مختلف سطح شهر در قالب برنامه‌ی بازدید از مرکز و فعالیت‌های آن، از نمایشگاه بازدید به‌عمل آوردند.

نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های نجوم اعضای مرکز پاوه
در این بازدیدها، اعضا و دانش‌آموزان علاوه بر آشنایی با فعالیت‌های کانون در زمینه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و... با راهنمایی مربیان مرکز پاوه و به طور ویژه و تخصصی با فعالیت نجوم و دستاوردهای همسالان خود در این زمینه نیز آشنا گردیدند و به سوالات و ابهامات آنها در این خصوص پاسخ داده شد.
برگزاری این نمایشگاه توانست علاوه بر جلب مخاطبان علاقه‌مند، زمینه‌ای باشد که به فعالیت‌های علمی به خصوص در زمینه‌ی نجوم نگاه جدی‌تر گردد و به صورت پررنگ‌تری در مرکز به این مقوله پرداخته شود.

نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های نجوم اعضای مرکز پاوه


به گزارش روابط عمومی کانون کرمانشاه، نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های نجوم اعضای مرکز پاوه، در راستای ویژه‌برنامه‌ی هفته‌ی جهانی نجوم در استان کرمانشاه برگزار شد.
نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های اعضای مرکز پاوه با همکاری پژوهش‌سرای دانش‌آموزی رشد شهرستان با محوریت نجوم و به مناسبت هفته‌ی جهانی نجوم برگزار شد، که در این مدت دانش‌آموزان مدارس مختلف سطح شهر در قالب برنامه‌ی بازدید از مرکز و فعالیت‌های آن، از نمایشگاه بازدید به‌عمل آوردند.

نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های نجوم اعضای مرکز پاوه
در این بازدیدها، اعضا و دانش‌آموزان علاوه بر آشنایی با فعالیت‌های کانون در زمینه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و... با راهنمایی مربیان مرکز پاوه و به طور ویژه و تخصصی با فعالیت نجوم و دستاوردهای همسالان خود در این زمینه نیز آشنا گردیدند و به سوالات و ابهامات آنها در این خصوص پاسخ داده شد.
برگزاری این نمایشگاه توانست علاوه بر جلب مخاطبان علاقه‌مند، زمینه‌ای باشد که به فعالیت‌های علمی به خصوص در زمینه‌ی نجوم نگاه جدی‌تر گردد و به صورت پررنگ‌تری در مرکز به این مقوله پرداخته شود.

نمایشگاه آثار و دست‌سازه‌های نجوم اعضای مرکز پاوه


بیشترین بازدید یک ساعت گذشته