افزایش فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هرمزگان ضروری است


معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی کانون پرورش فکری با سرپرست معاونت...
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی کانون پرورش فکری با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان دیدار و در خصوص گسترش فعالیت های کانون گفتگو کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، امین کمالوندی معاون توسعه و مدیریت منابع و قائم مقام مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور با محمد مرودی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.
کمالوندی در این دیدار گفت: از اولویت های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز محوری، نوجوان‌محوری و مخاطب‌محوری است که تا کنون طرح ها و برنامه هایی برای این سه محور مهم برنامه ریزی شده است تا کودکان ونوجوانان بتوانند از فعالیت های شادی بخش و انگیزه بخش برخوردار باشند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۱۰۰ مرکز ثابت و سیار کانون در سراسر کشور، عنوان کرد: سهم استان بزرگ هرمزگان از این تعداد، فقط ۱۶ مرکز است که این تعداد برای استان پهناوری چون هرمزگان بسیار اندک است.
معاون توسعه و مدیریت منابع و قائم مقام مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور با تاکید بر تراکم جمعیت روستایی و شهرستانی در استان هرمزگان به ضرورت حضور کانون پرورش فکری در شهر بندرعباس منطقه پیامبراعظم و شهرستان های فاقد مرکز چون پارسیان، بشاگرد رودان تاکید کرد.
در این دیدار سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: با توجه به اهمیت فعالیت برای کودکان و نوجوانان، گسترش خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ضروری است.
محمد مرودی در این دیدار، ضمن قدردانی از فعالیت های کانون پرورش فکری هرمزگان در خدمت رسانی فرهنگی به کودکان و نوجوانان استان حمایت همه جانبه خود را اعلام کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تاکید بر اهتمام استاندار در زمینه آموزش و پرورش گفت: آموزش کودکان و نوجوانان با مهارت های ارتباطی، اجتماعی و سبک زندگی از طریق روش های اثر بخش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت فعالیت برای کودکان و نوجوانان، گسترش خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ضروری است
مرودی تاکید کرد: همچنین باید شوراها و دهیاران روستاهای استان جهت بهره مندی از خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در منطقه خود ورود کنند.


به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، امین کمالوندی معاون توسعه و مدیریت منابع و قائم مقام مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور با محمد مرودی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان دیدار و گفتگو کرد.
کمالوندی در این دیدار گفت: از اولویت های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز محوری، نوجوان‌محوری و مخاطب‌محوری است که تا کنون طرح ها و برنامه هایی برای این سه محور مهم برنامه ریزی شده است تا کودکان ونوجوانان بتوانند از فعالیت های شادی بخش و انگیزه بخش برخوردار باشند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۱۰۰ مرکز ثابت و سیار کانون در سراسر کشور، عنوان کرد: سهم استان بزرگ هرمزگان از این تعداد، فقط ۱۶ مرکز است که این تعداد برای استان پهناوری چون هرمزگان بسیار اندک است.
معاون توسعه و مدیریت منابع و قائم مقام مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور با تاکید بر تراکم جمعیت روستایی و شهرستانی در استان هرمزگان به ضرورت حضور کانون پرورش فکری در شهر بندرعباس منطقه پیامبراعظم و شهرستان های فاقد مرکز چون پارسیان، بشاگرد رودان تاکید کرد.
در این دیدار سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: با توجه به اهمیت فعالیت برای کودکان و نوجوانان، گسترش خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ضروری است.
محمد مرودی در این دیدار، ضمن قدردانی از فعالیت های کانون پرورش فکری هرمزگان در خدمت رسانی فرهنگی به کودکان و نوجوانان استان حمایت همه جانبه خود را اعلام کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تاکید بر اهتمام استاندار در زمینه آموزش و پرورش گفت: آموزش کودکان و نوجوانان با مهارت های ارتباطی، اجتماعی و سبک زندگی از طریق روش های اثر بخش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت فعالیت برای کودکان و نوجوانان، گسترش خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ضروری است
مرودی تاکید کرد: همچنین باید شوراها و دهیاران روستاهای استان جهت بهره مندی از خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در منطقه خود ورود کنند.


بیشترین بازدید یک ساعت گذشته