توسعه بانکداری دیجیتال راهبرد بانکداری خرد بانک سیناست


سرپرست بانک سینا گفت: توسعه بانکداری دیجیتال راهبرد بانکداری خرد بانک سیناست. علی ابدالی، سرپرست بانک سینا در بازدید از تعدادی از واحدهای ستادی این بانک، بر اهتمام حداکثری همکاران بر توسعه بانکداری دیجیتال که از ارکان اصلی طرح راهبردی این بانک...


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


اروپایی‌ها خواستار محدود کردن تردد دیپلمات‌های روسیه شدند