مربی های کانون از درون می جوشند


مهدی مظهری مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان جنوبی...
مهدی مظهری مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان جنوبی در شروع گردهمایی کارکنان کانون استان گفت: مربی های کانون از درون می جوشند.

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی؛ مهدی مظهری در ابتدای گردهمایی صحبت خود را با بخشی از سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با مربیان کانون شروع کرد: حقیقتاً باید بگویم که اگر مسئولان امور فرهنگی کشور بخواهند مسأله‌ی کودک و نوجوان را آن‌چنان که هست، مورد اهتمام قرار دهند، من خیال میکنم خیلی از آنهایی که مسؤولند، از ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به این مسأله بپردازند. امروز قضیه‌ی تربیت کودک و نوجوان، با گذشته‌های دور - حتّی با گذشته‌های نه چندان دور، مثلاً با بیست سال پیش - خیلی تفاوت کرده است.

در ادامه مدیرکل استان اهداف برگزاری گردهمایی را هم دلی، هم افزایی، هم سو شدن افکار و ارتقاء نگاه تشکیلاتی، هماهنگی بیشتر و انتقال تجربیات دانست و در ادامه با تاکید بر تولی گری به جای تصدی گری به جای تصدی گری در فعالیت های کانون به سیاست های محوری کانون در کل کشور با عنوان مرکز محوری، نوجوان محوری، مخاطب محوری اشاره نمود.

مهدی مظهری در سخنانش به معرفی کتاب کار فرهنگی نقشه می خواهد اشاره کرد و گفت کار فرهنگی را بشناسیم و بر اساس بوم و سابقه فرهنگی شهرستان خود کار کنیم وی همچنین تاکید ویژه بر استفاده از ظرفیت های شهرستانی و نیروهای جهادی علاقمند به کانون را داشت.

شایان ذکر است گردهمایی کارکنان کانون خراسان جنوبی در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه در مرکز استان برگزار می گردد.


به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی؛ مهدی مظهری در ابتدای گردهمایی صحبت خود را با بخشی از سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با مربیان کانون شروع کرد: حقیقتاً باید بگویم که اگر مسئولان امور فرهنگی کشور بخواهند مسأله‌ی کودک و نوجوان را آن‌چنان که هست، مورد اهتمام قرار دهند، من خیال میکنم خیلی از آنهایی که مسؤولند، از ساعات خوابشان هم خواهند زد تا به این مسأله بپردازند. امروز قضیه‌ی تربیت کودک و نوجوان، با گذشته‌های دور - حتّی با گذشته‌های نه چندان دور، مثلاً با بیست سال پیش - خیلی تفاوت کرده است.

در ادامه مدیرکل استان اهداف برگزاری گردهمایی را هم دلی، هم افزایی، هم سو شدن افکار و ارتقاء نگاه تشکیلاتی، هماهنگی بیشتر و انتقال تجربیات دانست و در ادامه با تاکید بر تولی گری به جای تصدی گری به جای تصدی گری در فعالیت های کانون به سیاست های محوری کانون در کل کشور با عنوان مرکز محوری، نوجوان محوری، مخاطب محوری اشاره نمود.

مهدی مظهری در سخنانش به معرفی کتاب کار فرهنگی نقشه می خواهد اشاره کرد و گفت کار فرهنگی را بشناسیم و بر اساس بوم و سابقه فرهنگی شهرستان خود کار کنیم وی همچنین تاکید ویژه بر استفاده از ظرفیت های شهرستانی و نیروهای جهادی علاقمند به کانون را داشت.

شایان ذکر است گردهمایی کارکنان کانون خراسان جنوبی در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه در مرکز استان برگزار می گردد.


بیشترین بازدید یک ساعت گذشته