طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد


طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد

با حضور مدیرکل ومعاون فرهنگی کانون ،مدیرکل امور اجتماعی وفرهنگی استانداری و رئیس آموزش وپرورش ایلام وهمکارانشان طرح هرکلاس یک قفسه کتاب دردبستان وحدت محله بانبرزافتتاح شد

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام ، فاطمه رستگار مدیرکل کانون ،صبح شنبه در اجرای طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» بیان کرد: این طرح در قالب تفاهم‌نامه بین کانون پرورش فکری با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در راستای اجرای برنامه‌های سلامت اجتماعی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شد.

طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد

طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد

طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد

طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد

وی با اشاره به این طرح گفت: با برنامه به یاد ماندنی با موضوع «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در خدمت دانش آموزان هستیم که این کلاس ها مجهز به کتابهای متنوع و سرگرمی های سازنده شود وی گفت : ضمن سپاس از همراهی و یاری استانداری که مارا یاری کردند در این کلاس ها فعالیت های متنوع فرهنگی از جمله کتابخوانی برگزار می شود با این هدف که بتوانیم در ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی موثر باشیم وعدالتی در این امربین دانش آموزان برقرار شود زیراکتاب‌وکتابخوانی یکی از اولویت‌های مهم کانون پرورش فکری است وامیدواریم دانش آموزان از کتابخوانان واقعی وفرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان نهادینه شود.

در ادامه مهدوی ، مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین دانش آموزان در این روزهای مبارک وتشکر ازکانون پرورش فکری استان و اجرای طرح مفید هرکلاس ، یک قفسه کتاب با اشاره به محلات وامکانات محدود این محلات گفتند: که خودشما دانش آموزان باید محله خود را بسازید وقوی باشید که تاثیرگذار باشید وبا علم واشاره به سخن حضرت علی (ع) که هر کس علم داشته باشد قدرتمند است ومی تواند تصمیمی بگیرد، این قدرت را با مطالعه به دست آورید وآن قدر مطالعه کنید که مغز شما پر از کلمه شود. مهدوی گفت:پس به دنبال علاقه مندی خود بروید ومطالعه کنید واز اوقات فراغت خود استفاده مفید کنید.

در ادامه افتتاح کتاب خانه توسط مسئولین ودانش آموزان انجام شد .


به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام ، فاطمه رستگار مدیرکل کانون ،صبح شنبه در اجرای طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» بیان کرد: این طرح در قالب تفاهم‌نامه بین کانون پرورش فکری با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در راستای اجرای برنامه‌های سلامت اجتماعی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شد.

طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد

طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد

طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد

طرح «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در کانون استان ایلام اجرا شد

وی با اشاره به این طرح گفت: با برنامه به یاد ماندنی با موضوع «هر کلاس، یک قفسه کتاب» در خدمت دانش آموزان هستیم که این کلاس ها مجهز به کتابهای متنوع و سرگرمی های سازنده شود وی گفت : ضمن سپاس از همراهی و یاری استانداری که مارا یاری کردند در این کلاس ها فعالیت های متنوع فرهنگی از جمله کتابخوانی برگزار می شود با این هدف که بتوانیم در ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی موثر باشیم وعدالتی در این امربین دانش آموزان برقرار شود زیراکتاب‌وکتابخوانی یکی از اولویت‌های مهم کانون پرورش فکری است وامیدواریم دانش آموزان از کتابخوانان واقعی وفرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان نهادینه شود.

در ادامه مهدوی ، مدیرکل دفتر امور اجتماعی وفرهنگی استانداری ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین دانش آموزان در این روزهای مبارک وتشکر ازکانون پرورش فکری استان و اجرای طرح مفید هرکلاس ، یک قفسه کتاب با اشاره به محلات وامکانات محدود این محلات گفتند: که خودشما دانش آموزان باید محله خود را بسازید وقوی باشید که تاثیرگذار باشید وبا علم واشاره به سخن حضرت علی (ع) که هر کس علم داشته باشد قدرتمند است ومی تواند تصمیمی بگیرد، این قدرت را با مطالعه به دست آورید وآن قدر مطالعه کنید که مغز شما پر از کلمه شود. مهدوی گفت:پس به دنبال علاقه مندی خود بروید ومطالعه کنید واز اوقات فراغت خود استفاده مفید کنید.

در ادامه افتتاح کتاب خانه توسط مسئولین ودانش آموزان انجام شد .


منتخب امروز


آیین تجلیل از افتخار آفرینان ملی و بین‌المللی کودک و نوجوان استان کرمانشاه/ تصویری 1