روابط عمومی بال پرواز سازمان است


به مناسبت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان لرستان از کمال گلمرادی کارشناس روابط عمومی تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون لرستان؛ به مناسبت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی در مراسمی باحضور رضا داوری مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان لرستان، کارشناسان و کارکنان ستادی از کمال گلمرادی کارشناس روابط عمومی تجلیل شد.
رضا داوری مدیر کل کانون لرستان ضمن تبریک روز روابط عمومی اظهار داشت: پل ارتباطی با مخاطب و بال پرواز سازمان است.
وی افزود: روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات فرصتی است تا اهمیت و جایگاه این واحد مورد توجه قرار گیرد و این واحد در خدمت رسانی به کودکان ونوجوانان جایگاه ویژه ای دارد.
مدیرکل کانون لرستان عنوان داشت: تخصص و تجربه روابط عمومی در حوزه های فرهنگی، هنری و ادبی و انعکاس فعالیت ها، مهم و تاثیرگذار است.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تجلیل شد.

روابط عمومی بال پرواز سازمان است


درقسمتی از این لوح آمده است؛
همکار گرانقدر جناب آقای کمال گلمرادی کارشناس روابط عمومی استان لرستان، بی شک توسعه وتعالی فعالیت هاو انعکاس خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گرو تلاش خستگی ناپذیر و اراده مصمم تلاشگرانی است که همواره خدمت دراین بخش را عبادت می دانند و...

روابط عمومی بال پرواز سازمان است

تجلیل از روابط عمومی کانون لرستانتجلیل از روابط عمومی کانون لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون لرستان؛ به مناسبت هفته ارتباطات و روز روابط عمومی در مراسمی باحضور رضا داوری مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان لرستان، کارشناسان و کارکنان ستادی از کمال گلمرادی کارشناس روابط عمومی تجلیل شد.
رضا داوری مدیر کل کانون لرستان ضمن تبریک روز روابط عمومی اظهار داشت: پل ارتباطی با مخاطب و بال پرواز سازمان است.
وی افزود: روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات فرصتی است تا اهمیت و جایگاه این واحد مورد توجه قرار گیرد و این واحد در خدمت رسانی به کودکان ونوجوانان جایگاه ویژه ای دارد.
مدیرکل کانون لرستان عنوان داشت: تخصص و تجربه روابط عمومی در حوزه های فرهنگی، هنری و ادبی و انعکاس فعالیت ها، مهم و تاثیرگذار است.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تجلیل شد.

روابط عمومی بال پرواز سازمان است


درقسمتی از این لوح آمده است؛
همکار گرانقدر جناب آقای کمال گلمرادی کارشناس روابط عمومی استان لرستان، بی شک توسعه وتعالی فعالیت هاو انعکاس خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گرو تلاش خستگی ناپذیر و اراده مصمم تلاشگرانی است که همواره خدمت دراین بخش را عبادت می دانند و...

روابط عمومی بال پرواز سازمان است

تجلیل از روابط عمومی کانون لرستانتجلیل از روابط عمومی کانون لرستان

منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


عکس تاسف آورترین عروس وداماد جهان ! / عروس مادرخوانده داماد بود !