آفرینش های ادبی استان خوزستان با هدف جذب عضو در باشگاه استعدادهای برتر ادبی فراخوان داد


آفرینش های ادبی استان خوزستان با هدف جذب عضو در باشگاه استعدادهای برتر ادبی فراخوان داد

واحد آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری استان خوزستان در راستای کشف و پرورش استعدادهای ادبی استان فراخوان عضویت در باشگاه استعداد های برتر ادبی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون استان خوزستان ، جامعه هدف این فراخوان دانش آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه هستند که در زمینه ی نویسندگی و شعر سرایی فعالیت دارند .

محدثه الماسی کارشناس آفرینش های ادبی کانون استان در همین‌ ارتباط به تاسیس این باشگاه در سال جاری اشاره کرد و تاکید ‌کرد: این امر نقش ‌بسزایی در پرورش نوجوانان خوش ذوق و مستعد دارد . وی افزود: پس از عضو گیری و تاسیس باشگاه، برنامه های فرهنگی و ادبی مناسب در جهت رشد و ارتقا اعضا برگزار و برترین های شعر و داستان هر ساله به باشگاه کشوری قاف معرفی خواهند شد و از این طریق امکان معرفی نوجوانان اهل قلم به جامعه ی ادبی کشور مهیا خواهد شد و این اتفاق قطعا در زندگی فردی و اجتماعی آنان نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت.

شایان ذکر است که اداره کل آفرینش های ادبی و هنری کانون پرورش فکری ایران ، در سال ۱۴۰۲ باشگاه ( قاف) که مخفف قله ادبیات و فرهنگ است را با حضور استعدادهای برتر استانها در حوزه ی شعر و داستان افتتاح کرد.


به گزارش روابط عمومی کانون استان خوزستان ، جامعه هدف این فراخوان دانش آموزان مقاطع اول و دوم متوسطه هستند که در زمینه ی نویسندگی و شعر سرایی فعالیت دارند .

محدثه الماسی کارشناس آفرینش های ادبی کانون استان در همین‌ ارتباط به تاسیس این باشگاه در سال جاری اشاره کرد و تاکید ‌کرد: این امر نقش ‌بسزایی در پرورش نوجوانان خوش ذوق و مستعد دارد . وی افزود: پس از عضو گیری و تاسیس باشگاه، برنامه های فرهنگی و ادبی مناسب در جهت رشد و ارتقا اعضا برگزار و برترین های شعر و داستان هر ساله به باشگاه کشوری قاف معرفی خواهند شد و از این طریق امکان معرفی نوجوانان اهل قلم به جامعه ی ادبی کشور مهیا خواهد شد و این اتفاق قطعا در زندگی فردی و اجتماعی آنان نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت.

شایان ذکر است که اداره کل آفرینش های ادبی و هنری کانون پرورش فکری ایران ، در سال ۱۴۰۲ باشگاه ( قاف) که مخفف قله ادبیات و فرهنگ است را با حضور استعدادهای برتر استانها در حوزه ی شعر و داستان افتتاح کرد.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


عکس تاسف آورترین عروس وداماد جهان ! / عروس مادرخوانده داماد بود !