رونمایی از طرح مرکز مجازی در کانون کرمانشاه


رونمایی از طرح مرکز مجازی در کانون کرمانشاه، در راستای نوجوان‌محوری و...
رونمایی از طرح مرکز مجازی در کانون کرمانشاه، در راستای نوجوان‌محوری و توجه به فعالیت‌های نوجوان‌محور در استان رقم خورد.

به گزارش روابط عمومی کانون کرمانشاه، رونمایی از طرح مرکز مجازی در کانون کرمانشاه، در راستای نوجوان‌محوری و توجه به فعالیت‌های نوجوان‌محور در استان رقم خورد.
محمد خیاط زنجانی مدیرکل کانون استان گفت: با توجه به سیاست‌ها و اهمیت استان به مقوله‌ی نوجوان‌محوری، از اولویت‌ها و سیاست‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه است که به نوجوانان و فعالیت‌های نوجوان‌محور نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.
وی افزود: کارگروه مشورتی نوجوانان مدیرکل از جمله گروه‌هایی است که با محوریت حضور نوجوانان شاخص استان تشکیل شد و اتفاقات بسیار خوبی هم در نشست‌های این کارگروه شکل گرفت و به انجام رسید که نتایج بسیار مطلوبی را هم در پی داشت و طرح مرکز مجازی کانون استان نیز از ایده‌هایی بود که در این کارگروه، طرح و پرورانده شد و به مرحله‌ی اجرایی شدن رسید.
زنجانی تصریح کرد: ما در مرکز مجازی به دنبال این هستیم تا زحمات، برنامه‌ها و رویدادهای کانون را به مناطقی ببریم که به طور مستقیم امکان بهره‌مندی از فعالیت‌های کانون را ندارند و دیگر کودکان و نوجوانان این مرز و بوم نیز بتوانند به نحو مطلوبی از ظرفیت‌های کانون استفاده نمایند.
زنجانی بیان داشت: در این طرح که تعدادی از نوجوانان توانمند استان زحمت آن را می‌کشند، آثاری را تولید و ما به‌عنوان تاییدکننده‌ی کار نوجوانان آنها را در فضای مجازی می‌گذاریم و پای کار هستیم تا برنامه‌ها به شکل هدفمندی به عرصه برسند.
مدیرکل کانون استان تاکید کرد:خوشبختانه نوجوانان امروز ما اثرگزار هستند و به کنشگری اجتماعی رسیده‌اند و ما با هم‌افزایی و تعامل ویژه با این عزیزان باید زمینه را برای بروز استعدادها و پرورش آنها آماده سازیم و همراهی دلسوز باشیم، در واقع باید قضیه‌ی نوجوانان را جدی بگیریم چرا که نوجوانان عزیز می‌توانند در مراکز، مربیان بالقوه باشند اگر ما شرایط را برای آنها مهیا سازیم.
بر همین اساس از زینب جیهونی نوجوان فعال و توانمند و عضو کارگروه مشورتی نوجوانان مدیرکل استان دعوت شد تا به عنوان نماینده‌ی این کارگروه در خصوص طرح مرکز مجازی و نحوه‌ی اجرای آن توضیحاتی را ارائه نماید و همزمان از طرح مرکز مجازی کانون استان نیز رونمایی شد.

رونمایی از طرح مرکز مجازی در کانون کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی کانون کرمانشاه، رونمایی از طرح مرکز مجازی در کانون کرمانشاه، در راستای نوجوان‌محوری و توجه به فعالیت‌های نوجوان‌محور در استان رقم خورد.
محمد خیاط زنجانی مدیرکل کانون استان گفت: با توجه به سیاست‌ها و اهمیت استان به مقوله‌ی نوجوان‌محوری، از اولویت‌ها و سیاست‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه است که به نوجوانان و فعالیت‌های نوجوان‌محور نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.
وی افزود: کارگروه مشورتی نوجوانان مدیرکل از جمله گروه‌هایی است که با محوریت حضور نوجوانان شاخص استان تشکیل شد و اتفاقات بسیار خوبی هم در نشست‌های این کارگروه شکل گرفت و به انجام رسید که نتایج بسیار مطلوبی را هم در پی داشت و طرح مرکز مجازی کانون استان نیز از ایده‌هایی بود که در این کارگروه، طرح و پرورانده شد و به مرحله‌ی اجرایی شدن رسید.
زنجانی تصریح کرد: ما در مرکز مجازی به دنبال این هستیم تا زحمات، برنامه‌ها و رویدادهای کانون را به مناطقی ببریم که به طور مستقیم امکان بهره‌مندی از فعالیت‌های کانون را ندارند و دیگر کودکان و نوجوانان این مرز و بوم نیز بتوانند به نحو مطلوبی از ظرفیت‌های کانون استفاده نمایند.
زنجانی بیان داشت: در این طرح که تعدادی از نوجوانان توانمند استان زحمت آن را می‌کشند، آثاری را تولید و ما به‌عنوان تاییدکننده‌ی کار نوجوانان آنها را در فضای مجازی می‌گذاریم و پای کار هستیم تا برنامه‌ها به شکل هدفمندی به عرصه برسند.
مدیرکل کانون استان تاکید کرد:خوشبختانه نوجوانان امروز ما اثرگزار هستند و به کنشگری اجتماعی رسیده‌اند و ما با هم‌افزایی و تعامل ویژه با این عزیزان باید زمینه را برای بروز استعدادها و پرورش آنها آماده سازیم و همراهی دلسوز باشیم، در واقع باید قضیه‌ی نوجوانان را جدی بگیریم چرا که نوجوانان عزیز می‌توانند در مراکز، مربیان بالقوه باشند اگر ما شرایط را برای آنها مهیا سازیم.
بر همین اساس از زینب جیهونی نوجوان فعال و توانمند و عضو کارگروه مشورتی نوجوانان مدیرکل استان دعوت شد تا به عنوان نماینده‌ی این کارگروه در خصوص طرح مرکز مجازی و نحوه‌ی اجرای آن توضیحاتی را ارائه نماید و همزمان از طرح مرکز مجازی کانون استان نیز رونمایی شد.

رونمایی از طرح مرکز مجازی در کانون کرمانشاه


بیشترین بازدید یک ساعت گذشته