پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا در روستای مسده چالوس برگزار شد


پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا در روستای مسده چالوس برگزار شد

پیک امید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دلگشا در روستای مسده شهرستان چالوس به اجرای برنامه پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، برنامه پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا، با موضوع گرامی‌داشت آزادسازی خرمشهر و در مدرسه کم برخوردار روستای مسده برگزار شد.

به گفته مقداد آبرنج، مسئول کانون پرورش فکری دلشگا، در این برنامه کانون به دانش آموزان و بچه‌های روستایی معرفی شد و فعالیت‌های آن و کتاب‌های مربوط معرفی شد.

همچنین با توجه به درپیش بودن سالروز آزاد سازی خرمشهر، این واقعه معرفی شد و ماجراهایی از کتاب تانک آرزوها توسط دانش آموزان خوانده شد.

در ادامه این برنامه، نقاشی خلاق با کلمات گرامی‌داشت فتح خرمشهر نیز کار شد.

گفتنی است: پیک امید، برنامه فرهنگی، هنرری و ادبی کانون است که با رویکردجهادی و توسط مربیان کانون ویژه بچه‌های مناطق کم برخوردار و روستاهای دور دست برگزار می شود.

پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا در روستای مسده چالوس برگزار شد

پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا در روستای مسده چالوس برگزار شد

پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا در روستای مسده چالوس برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، برنامه پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا، با موضوع گرامی‌داشت آزادسازی خرمشهر و در مدرسه کم برخوردار روستای مسده برگزار شد.

به گفته مقداد آبرنج، مسئول کانون پرورش فکری دلشگا، در این برنامه کانون به دانش آموزان و بچه‌های روستایی معرفی شد و فعالیت‌های آن و کتاب‌های مربوط معرفی شد.

همچنین با توجه به درپیش بودن سالروز آزاد سازی خرمشهر، این واقعه معرفی شد و ماجراهایی از کتاب تانک آرزوها توسط دانش آموزان خوانده شد.

در ادامه این برنامه، نقاشی خلاق با کلمات گرامی‌داشت فتح خرمشهر نیز کار شد.

گفتنی است: پیک امید، برنامه فرهنگی، هنرری و ادبی کانون است که با رویکردجهادی و توسط مربیان کانون ویژه بچه‌های مناطق کم برخوردار و روستاهای دور دست برگزار می شود.

پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا در روستای مسده چالوس برگزار شد

پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا در روستای مسده چالوس برگزار شد

پیک امید کانون پرورش فکری دلگشا در روستای مسده چالوس برگزار شد


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


کد مورس امروز همستر کمبت 24 خرداد 1403 پنجشنبه شب تا جمعه