گرامی‌داشت سهراب سپهری


گرامی‌داشت سهراب سپهری

گرامی‌داشت سهراب سپهری، در کانون شماره دو بابل انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، گرامی‌داشت شاعر آب و آینه ، سهراب سپهری در مرکز شماره دو بابل برگزار شد .

در این برنامه، کانون بابل میزبان میثم متاجی، کارشناس آفرینش‌های ادبی، حسینی مسئول امور فرهنگی شهرداری، تعدادی از همکاران مرکز شماره یک بابل ، جمعی از دانش آموزان مدرسه مهد دانش و اعضای ارشد کانون بود .

کارشناس این برنامه، درباره‌ی نگاهِ شاعرانه‌ی سهراب و ایده گرفتن از طبیعت اطراف با اعضا به گفتگو پرداخت.

در این برنامه مختصری از زندگی نامه و کتاب های سهراب سپهری معرفی شد و بعد از اجرای سرود و شعرخوانی یکی از اعضا، از سوی مسئول امور فرهنگی شهرداری بابل از دانش آموزانی که توانستند تفسیرشان را از شعر سهراب بازگو و نگارش کنند تقدیر شد.

گرامی‌داشت سهراب سپهری


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران، گرامی‌داشت شاعر آب و آینه ، سهراب سپهری در مرکز شماره دو بابل برگزار شد .

در این برنامه، کانون بابل میزبان میثم متاجی، کارشناس آفرینش‌های ادبی، حسینی مسئول امور فرهنگی شهرداری، تعدادی از همکاران مرکز شماره یک بابل ، جمعی از دانش آموزان مدرسه مهد دانش و اعضای ارشد کانون بود .

کارشناس این برنامه، درباره‌ی نگاهِ شاعرانه‌ی سهراب و ایده گرفتن از طبیعت اطراف با اعضا به گفتگو پرداخت.

در این برنامه مختصری از زندگی نامه و کتاب های سهراب سپهری معرفی شد و بعد از اجرای سرود و شعرخوانی یکی از اعضا، از سوی مسئول امور فرهنگی شهرداری بابل از دانش آموزانی که توانستند تفسیرشان را از شعر سهراب بازگو و نگارش کنند تقدیر شد.

گرامی‌داشت سهراب سپهری


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


فوری / کارت‌های امروز همستر کامبت 25 خرداد / 5 میلیون سکه رایگان بگیرید !