«دمی با فردوسی» ویژه‌برنامه‌ی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی


«دمی با فردوسی» ویژه‌برنامه‌ی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

ویژه‌برنامه‌ی فرهنگی و ادبی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرای ایرانی در قالب «دمی با فردوسی»، به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز قیدار با حضور ۱۵ نفر از نوجوان شاهنامه‌خوان و با حضور خدا کرمی شاعر، نویسنده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان زنجان؛ ویژه برنامه‌ی فرهنگی و ادبی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرای ایرانی در قالب «دمی با فردوسی»، به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز قیدار با حضور ۱۵ نفر از نوجوان شاهنامه خوان و با حضور خدا کرمی شاعر، نویسنده، موسس و دبیر انجمن نویسندگی و ادبیات داستانی و عضو بنیاد شعر و ادبیات داستانی کشور برگزار شد.

خداکرمی در ابتدا با اشاره به اهمیت شاهنامه، به چگونگی نگاشته شدن آن توسط فردوسی اشاره کرد و خاطر نشان کرد فردوسی برای شاهنامه زحمات زیادی را متحمل شده است تا زبان و ادبیات ایران را احیا کند

وی همچنین به داستان‌ها و اشعار شاهنامه اشاره کردند و گفتند شاهنامه بالغ بر ۶۰هزار بیت شعر دارد که اشاره به فرهنگ غنی ایران اسلامی دارد و نیز به خاستگاه شاهنامه در غنی سازی فرهنگ و ادب ایرانیان اشاره کرد

در ادامه زهرا مصطفایی، اهم فعالیت‌های این ویژه برنامه را چنین بیان کرد: فعالیت فرهنگی وادبی معرفی وقایع بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین حماسه سرای ایران و جهان؛ فعالیت اسلامی و ادبی جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی از منظر رهبر انقلاب؛ فعالیت فرهنگی شعرخوانی (شاهنامه خوانی) توسط اعضای مرکز از مهمترین این برنامه‌ها بود.

مسئول مرکز قیدار در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: به امید اینکه با همدلی، مهربانی، با مطالعه آثار ارزشمند شاعران و نویسندگان ایران اسلامی آینده‌ای روشن برای کودکان و نوجوانان ایران داشته باشیم. چرا که ادبیات ترسیم زندگی انسان‌هاست. و ما با گنجینه‌ی ادبیات علم و معرفت بهتر زندگی کردن را به دست می‌آوریم.

«دمی با فردوسی» ویژه‌برنامه‌ی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

«دمی با فردوسی» ویژه‌برنامه‌ی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

«دمی با فردوسی» ویژه‌برنامه‌ی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان زنجان؛ ویژه برنامه‌ی فرهنگی و ادبی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه سرای ایرانی در قالب «دمی با فردوسی»، به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز قیدار با حضور ۱۵ نفر از نوجوان شاهنامه خوان و با حضور خدا کرمی شاعر، نویسنده، موسس و دبیر انجمن نویسندگی و ادبیات داستانی و عضو بنیاد شعر و ادبیات داستانی کشور برگزار شد.

خداکرمی در ابتدا با اشاره به اهمیت شاهنامه، به چگونگی نگاشته شدن آن توسط فردوسی اشاره کرد و خاطر نشان کرد فردوسی برای شاهنامه زحمات زیادی را متحمل شده است تا زبان و ادبیات ایران را احیا کند

وی همچنین به داستان‌ها و اشعار شاهنامه اشاره کردند و گفتند شاهنامه بالغ بر ۶۰هزار بیت شعر دارد که اشاره به فرهنگ غنی ایران اسلامی دارد و نیز به خاستگاه شاهنامه در غنی سازی فرهنگ و ادب ایرانیان اشاره کرد

در ادامه زهرا مصطفایی، اهم فعالیت‌های این ویژه برنامه را چنین بیان کرد: فعالیت فرهنگی وادبی معرفی وقایع بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین حماسه سرای ایران و جهان؛ فعالیت اسلامی و ادبی جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی از منظر رهبر انقلاب؛ فعالیت فرهنگی شعرخوانی (شاهنامه خوانی) توسط اعضای مرکز از مهمترین این برنامه‌ها بود.

مسئول مرکز قیدار در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: به امید اینکه با همدلی، مهربانی، با مطالعه آثار ارزشمند شاعران و نویسندگان ایران اسلامی آینده‌ای روشن برای کودکان و نوجوانان ایران داشته باشیم. چرا که ادبیات ترسیم زندگی انسان‌هاست. و ما با گنجینه‌ی ادبیات علم و معرفت بهتر زندگی کردن را به دست می‌آوریم.

«دمی با فردوسی» ویژه‌برنامه‌ی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

«دمی با فردوسی» ویژه‌برنامه‌ی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

«دمی با فردوسی» ویژه‌برنامه‌ی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی


منتخب امروز


ویدئو/ حال اساسی ای که همستر کمبت به ایرانی ها داد؛ زبان فارسی!