نقشه رژیم صهیونیستی برای صحرای سینای مصر


نقشه رژیم صهیونیستی برای صحرای سینای مصر

تحلیلگر مطرح مصری آمریکایی نسبت به نقشه رژیم صهیونیستی در قبال صحرای سینای مصر هشدار داد.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


ویزیت متخصص ریه در منزل