فیلم/ توجه ویژه رئیس‌جمهور شهید به معیشت مردم


فیلم/ توجه ویژه رئیس‌جمهور شهید به معیشت مردم

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از خدماتی بود که رئیس‌جمهور شهید برای محرومیت زدایی اجرا کرد.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


فیلم/ آسیب شناسی و راهکار قاضی زاده هاشمی برای اجرای برنامه هفتم