فیلم/ وزیر ارشاد: سفرم به حج دستور شهید رئیسی است


فیلم/ وزیر ارشاد: سفرم به حج دستور شهید رئیسی است

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: آخرین دستور آقای رئیس جمهوری به من نامه امیرعبداللهیان به ایشان بود که در آن نوشته بودند و پیشنهاد کرده بودند امسال من به سفر حج بروم.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


برای تابستان امسال با گوشواره‌های نامتقارن وارد میدان شوید!