گل قهرمانی پورتو به اسپورتینگ توسط مهدی طارمی


گل دوم پورتو به اسپورتینگ از روی نقطه پنالتی توسط مهدی طارمی در دقیقه 100 .

گل دوم پورتو به اسپورتینگ از روی نقطه پنالتی توسط مهدی طارمی در دقیقه 100.


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


یک عمر اشتباه استراحت می کردید!