نسبت فامیلی طناز طباطبایی و لادن طباطبایی هم رو شد ! + عکس ها


نسبت فامیلی  طناز طباطبایی و لادن طباطبایی هم رو شد ! + عکس ها

طباطبایی یکی دیگر از فامیلی های پرتکرار در سینمای ایران است و بازیگران سرشناسی با این نام خانوادگی در دنیای هنر کشورمان وجود دارند. لادن طباطبایی و طناز طباطبایی دو بانوی...

طباطبایی یکی دیگر از فامیلی های پرتکرار در سینمای ایران است و بازیگران سرشناسی با این نام خانوادگی در دنیای هنر کشورمان وجود دارند. لادن طباطبایی و طناز طباطبایی دو بانوی هنرمند و معروف ایرانی هستند که هر دو یک نام فامیلی مشترک دارند. اخیرا شایعه شده است لادن طباطبایی و طناز طباطبایی باهم فامیل هستند اما این شایعه واقعیت ندارد.

طناز طباطبایی و لادن طباطبایی


نسبت فامیلی  طناز طباطبایی و لادن طباطبایی هم رو شد ! + عکس ها

منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


فکرشو نمی کردم که شوهرم آن موقع روز به خانه بیاد و مچم را هنگام...!