فصل پاییز با شب های بلندش جون میدهد برای بافتنی بافتن خصوصا برای بچه ها که بعد از دیدنش کلی ذوق میکنند. اگر با ما همراه باشید، امروز میخواهم آموزش یک کلاه خیلی ساده اما با نمک و دوست داشتنی را براتون بگذارم که به کلاه شیطونی معروف شده. این کلاه در واقع همان کلاه معمولیه که دنباله درازی دارد و این دنباله به شکل های مختلفی می تواند باشد.

آموزش های مورد نیاز:

بافت زیر و رو کشباف دوتا یکی کردن

طریقه بافت:

طریقه بافت این کلاه مثل کلاه معمولی است یعنی ابتدا به اندازه دور سر دانه سر بیاندازید و مقداری کشباف ببافید.

سپس شروع کنید به بافت ساده یا اگر دوست دارید مدل خاصی ببافید.

وقتی به اندازه ی دو سوم بلندی کلاه را بافتید باید دانه ها را کم کنید به طوری که یک سوم دانه ها کم شود. مثلا اگر ۴۵ دانه سر انداخته اید در بار اول ۱۵ دانه کم کنید. البته دقت کنید که دانه های کم شده باید از هم فاصله داشته باشد مثلا هر سه یا چهار دانه که بافتید دوتایکی کنید و همینطور تا آخر رج ادامه دهید.

سپس چند رج ببافید و دوباره به همین ترتیبی که گفته شد تعدادی دیگر از دانه ها را دوتایکی کنید.

بسته به اینکه چقدر می خواهید دنباله کلاه بلند باشد، باید دانه ها را به مرور کم کنید تا در آخر ۵ یا ۱۰ دانه باقی بماند.

۵ دانه باقیمانده در آخر کار را کور کنید و سپس درز کلاه را بدوزید و در انتها دانه های کور شده بالای کلاه را داخل نخ کرده و بکشید تا جمع شود و سپس یک منگوله درست کرده و به آن وصل کنید.

کلاهی که در عکس زیر می بینید هم یک نمونه از این مدل است و در مراحل اول،تعداد دانه های کور شده کمتر بوده و منگوله هم ندارد.

در شکل زیر می بینید که بافت تا آخر بدون کم کردن دانه ادامه پیدا کرده و در آخر لبه کلاه را کور کرده و با یک نخ آنرا جمع کرده و منگوله زده.

این هم یک نمونه دیگه

این نمونه کمی متفاوت است و طریقه بافت آن فرق می کند.

لطفا سایت هنربازار را به دوستان خود معرفی کنید.

شاد و سربلند باشید:)