سلام به همه علاقمندان به سایت هنربازار که نظرات و خواسته های خود را با ما در میان می گذارند. ما هم تا حدی که در توان داریم سعی می کنیم درخواست های شما بزرگواران را اجابت کنیم.

به قول قدیمیا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره یعنی ما به همه درخواستهای شما توجه می کنیم ولی به دلیل تعداد زیاد درخواستها و وقت و توانایی محدود ما ممکن است کمی طولانی شود پس صبور باشید و آموزش های ما را دنبال کنید و به کانال تلگرام ما سر بزنید تا آموزش مورد نظر خود را پیدا کنید. ممنون.

آموزش بافت جوراب با دومیل:

بافت جوراب با دو میل یکی از ساده ترین روش های بافت جوراب است. البته تفاوت آن با جوراب هایی که با چهار یا پنج میل بافته می شود این است که پشت جوراب درز می خورد ولی جوراب های دیگر درز ندارد. البته اگر درز را با دقت و مهارت بدوزید خیلی دیده نمی شود و داخل پا هم اذیت نمی کند!

لوازم مورد نیاز:

میل بافتنی کاموا نخ و سوزن

بافت های مورد نیاز:

بافت ساده زیر و رو بافت کشباف کور کردن محاسبه تعداد دانه ها

طریقه بافت:

۱) ابتدا به اندازه دور مچ دانه سر بگیرید. تعداد دانه ها بستگی به ضخامت نخ و سایز جورابی که می خواهید ببافید دارد. بهتر است که تعداد دانه ها مضربی از ۴ باشد. مثلا ۳۲،۴۰،۶۰ …

۲) حدود ۵ سانت کشباف ببافید البته بلندی کشباف به نظر خود شما بستگی دارد.

۳) شروع به بافت ساده کنید تا بلندی ساق جوراب به حد دلخواه شما برسد.

۴) مقدار دانه هایی را که سر انداخته اید تقسیم بر ۴ کنید. مثلا اگر ۴۰ دانه سر انداخته اید می شود ۱۰ و یا اگر ۳۲ دانه سر انداخته اید می شود ۸٫

۵) ( فرض کنید که ما ۳۲ دانه سر انداخته ایم) از ابتدای رج، یک چهارم دانه ها را که در اینجا ۸ دانه می شود ببافید و از همانجا برگردید.

یعنی ۸ دانه اول را از سمت پشت بافت ببافید تا به اول رج برسید (در تصویر زیر من با رنگ تیره بافته ام که مشخصتر باشد).

۶) دوباره شروع به بافت کنید و وقتی ۷ دانه را بافتید برگردید یعنی دانه هشتم را در میل سمت چپ نگه دارید و از سمت پشت بافت ۷ دانه را ببافید.

۷) حالا از سر رج شروع به بافت کنید و وقتی به انتهای دانه هایی که می بافید رسیدید، دانه هفتم را در میل سمت چپ نگه داشته و برگردید در این حال رج برگشت ،۶ دانه می شود .

۸) به همین ترتیب بافت این هشت دانه را به صورت رفت و برگشت انجام می دهید و در هر رج یک دانه را در میل سمت چپ باقی می گذارید تا دانه هایی که در میل باقی گذاشته اید ۵ دانه شود و دانه های میل سمت راست شما ۳ تا باشد.

۹) حالا از سر رج بافت را شروع کرده و سه دانه باقیمانده را می بافید و یک دانه از دانه هایی را که در میل سمت چپ بود را نیز می بافید یعنی ۴ دانه و برمی گردید.

۱۰) در رج بعد ۵ دانه و در رج بعد ۶ دانه را می بافید تا تمام دانه های میل سمت چپ یعنی ۸ دانه بافته شود

و بافت را ادامه می دهید تا به انتهای تمام دانه های سر انداخته شده ( ۳۲ دانه ) برسید.

۱۱) حالا از این سمت بافت که در واقع پشت بافت محسوب می شود ، همین کار را تکرار می کنید .

یعنی ۸ دانه را می بافید و بر می گردید و در هر بار برگشت ، یک دانه را در میل سمت راست باقی می گذارید تا تعداد آنها به ۵ برسد

و سپس در هر بار رفت و برگشت یک دانه باقیمانده را دو باره می بافید تا ۸ دانه بافته شود . در اینجا می بینید که بافت شما ،شکل پاشنه جوراب شده است.

۱۲) کل دانه ها را دوباره می بافید تا بلندی بافت به زیر انگشتان پا برسد.

۱۳) از هر طرف به تعدادی که برای پاشنه قرار دادید (۸ تا ) کور کنید.

۱۴) سپس تعداد باقیمانده را (۱۶ تا) ببافید تا انتهای رج و در انتها ،یک دانه را در میل سمت چپ نگه دارید و برگردید و سمت پشت را ببافید تا به انتهای رج برسید و یک دانه را در میل سمت راست نگه دارید .

در هر بار رفت و برگشت ، یک دانه از ابتدای بافت را در میل نگه دارید ( از هر دو سمت) تا تعداد دانه هایی که در میل دارید به ۶ دانه برسد

و بعد دوباره در هر رفت و برگشت یک دانه از طرفین را که نبافته بودید به بافت اضافه کنید تا ۱۶ دانه بافته شود .

حالا این ۱۶ دانه را کور کنید.

می بینید که شکل پنجه جوراب شد.

۱۵) درز پشت جوراب را بدوزید.برای اینکه درز دوخته شده ،پارا اذیت نکند، لبه ها را کنار هم قرار دهید نه روی هم ، سپس بدوزید.

۱۶) کف جوراب را طوری باز کنید(پس از دوخت) که درز جوراب در وسط قرار گیرد و لبه پنجه جوراب را به آن بدوزید.

جوراب دستباف شما آماده است البته یک لنگه آن.

وقتی در بافت جوراب مهارت پیدا کردید ،می توانید روی جوراب از بافتهای مختلف مثل پیچ یا توری و … استفاده کنید.

موفق باشید و به شادی بپوشید.