با سلام به عزیزان هنربازار. در دو پست قبلی در بخش بافتنی با دو میل، با طریقه بافت تصویر روی لباس آشنا شدید. در اینجا می خواهیم روش سوم را که آسانتر است، آموزش دهیم. در روش اول و دوم، شما همزمان با بافت زمینه اصلی، شکل مورد نظر را هم می بافید و در نتیجه مقداری نخ در پشت کار از یک نقطه به نقطه دیگر کشیده می شود. در این روش شما ابتدا لباس را می بافید و سپس شکل مورد نظر را روی آن می دوزید. البته نتیجه کار کاملا مثل روش اول و دوم است و تنها تفاوت این است که در پشت کار کشیدگی نخ ندارید. این روش برای افراد مبتدی در بافتنی بسیار مناسب است.

توجه : در این روش باید بافت لباس همه از زیر باشد.

توجه : برای این نوع بافت تصویر هم، شما مثل بافتهای قبل، نیاز به الگو دارید.

روش دوخت :

اگر به بافت ساده از زیر توجه کنید، می بینید که بافت، مثل عددهای هفتی است که روی هم قرار گرفته است. یکی از دانه های هفتی شکل را در نظر بگیرید و سوزن را با نخ مورد نظر از سوراخ پایین ۷ از پشت بافتنی به سمت روی کار وارد کنید و از کنار ضلع سمت راست، داخل بافتنی فرو کنید و سپس از زیر، از کنار ضلع سمت چپ سوزن را خارج کرده و و به نقطه اول، یعنی سوراخ پایین هفت داخل کنید. روش دوخت را در شکل زیر با فلشهای قرمز می بینید.

برای دوخت دانه بعدی ، سوزن را از زیر ( جهت فلش قرمز پایین بافت ) وارد سوراخ پایین ۷ می کنید و سوزن از روی بافت خارج می شود و به همان ترتیب قبل ادامه می دهید.

توجه کنید که دوخت این دانه ها بر اساس نقشه ی شکلی است که شما دارید و مثل آموزش قبل هر یک مربع روی شکل یک دانه روی بافت است.

در شکل های زیر، دوخت را عملا می بینید. سوزن از زیر وارد نقطه پایین دانه هفتی شکل شده و در امتداد ضلع سمت راست هفتی به سمت ضلع چپ رفته.

سوزن از کنار ضلع سمت چپ خارج شده و از رو دوباره به نقطه اول وارد شده.

در شکل زیر یک دانه دوخته شده را می بینید.

ادامه دوخت طبق نقشه ادامه می یابد که در شکل زیر نشان داده شده است.

در انتهای کار شما شکلی را که در نظر داشته اید روی بافتنی کامل کرده و می بینید.

در زیر شما عزیزان یک بار دیگر مراحل کار را به شکل کاملتر مشاهده می کنید .

۱) تهیه الگوی شکل مورد نظر روی کاغذ شطرنجی

۲) دوخت دانه ها با توجه به الگو . در شکل زیر می بینید که با توجه به الگو ابتدا دانه های عمودی دوخته شده است.

۳) بهتر است ضخامت نخی که شکل را با آن می دوزید با ضخامت نخی که لباس را بافته اید هماهنگی داشته باشد. نخ های ظریف تر بهترند.

این هم دوخت کامل شده الگوی قلب .

این روش برای نقش های پراکنده مثل شکل زیر بسیار مناسب است.

نقش هایی مثل شکل زیر که برای حاشیه لباس یا کلاه و شال استفاده می شود، به وسیله این روش بسیار راحت تر بوجود می آید.

در شکل زیر بافت یک روباه روی دستکش بچگانه را همراه با الگوی آن می بینید.

امیدوارم عزیزانی که بافت همزمان شکل برایشان مشکل بود به این روش بتوانند کارهای زیبایی تهیه کنند. با کمی تمرین و پشتکار موفق خواهید شد.

شاد باشید ?