طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده


طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

در دکوراسیون داخلی آشپزخانه عملکرد و زیبایی نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و جزیره آشپزخانه به عنوان پیشخوانی مستقل که در وسط فضای آشپزخانه قرار می‌گیرد قطعه ای چند کاره محسوب می شود که به کارایی آشپزخانه افزوده و ظاهر آشپزخانه را زیبا می‌کند.

حداقل کاری که یک جزیره انجام می‌دهد، این است که یک پیشخوان اضافی و جای بیشتر برای وسیله‌ها به آشپزخانه اضافه می‌کند. با اضافه کردن گاز، سینک ظرف‌شویی و صندلی در جزیره آشپزخانه، این پیشخوان به تنهایی مرکز فعالیت‌های کاربردی در آشپزخانه می‌شود.

در دکوراسیون داخلی آشپزخانه هایی با ابعاد کوچک، جزیره آشپزخانه باید فضای کافی برای پیشخوان داشته باشد تا بتوانید فعالیت‌های مورد نیازتان را بر روی آن انجام دهید به همین سبب در برخی فضاهای کوچک برای ایجاد عملکرد مناسب از جزیره ها یا میز های متحرک استفاده می شود.

محل قرارگیری جزیره بیشتر در وسط آشپزخانه‌های بزرگ می باشد و اگر آشپزخانه کوچک باشد، جزیره در مرز بین اتاق نشیمن و آشپزخانه قرار گرفته البته توجه به این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است که جزیره بایستی در جایی قرار گیرد که مانع از رفت و آمد نشده و عبور و استفاده از فضا را مختل نسازد.

ارتفاع استاندارد برای جزیره آشپزخانه، ۹۰ سانتی‌متر است اما برای استفاده به عنوان سطح کار ۷۰ تا ۷۵ سانتی‌متر مناسب است.

در ادامه با دکوبوم با مشاهده نمونه هایی الهام بخش از دکوراسیون آشپزخانه هایی مدرن با جزیره همراه باشید…..

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

طراحی داخلی 50 نمونه جزیره آشپزخانه مدرن و خیره کننده

تحریریه دکوبوم

منبع: home-designing


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

20 متن و پیام تبریک تولد پسرم